Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

politistiMinistrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a dispus ca anul acesta să nu se acorde derogări de la condiţiile şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor care vor să susţină examenul de admitere în Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în ceea ce priveşte concursurile de admitere la unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în ceea ce priveşte locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

În 2011, academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”  va organiza concurs de admitere la  facultatea de poliţie, în perioada 17 - 30 iulie, la facultatea de pompieri, în perioada 17 - 24 iulie şi la facultatea de arhivistică, în perioada 15 - 30 iulie.

În cadrul facultăţii de poliţie vor fi scoase la concurs un număr de 551 de locuri la învăţământul de zi, astfel:

Ø  POLIŢIE (specializarea „ordine şi siguranţă publică” – 3 ani) – 203 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), din care 15 locuri pentru tineri de etnie maghiară, 6 locuri pentru tineri de etnie romă, respectiv 9 locuri pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale;

Ø  POLIŢIE (specializarea „drept” – 4 ani) – 50 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare);

Ø  POLIŢIE DE FRONTIERĂ (specializarea „ordine şi siguranţă publică”) – 50 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), din care 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 2 locuri pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale;

Ø  POLIŢIE DE FRONTIERĂ (specializarea „drept”) – 10 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare);

Ø  JANDARMI (specializarea „ordine şi siguranţă publică”) – 103 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), din care 3 locuri pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 4 locuri pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale; 3 locuri fiind alocate SPP;

Ø  PENITENCIARE – 50 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).

 

Candidaţii vor susţine probe eliminatorii, respectiv testarea psihologică, examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, urmate de probele de  evaluare a cunoştinţelor.

Pentru a participa la concursul de admitere în ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”, curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

ü  să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

ü  să cunoască limba română scris şi vorbit;

ü  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

ü  să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

ü  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

ü  să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

ü  să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

ü  să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

ü  să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

ü  nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;

ü  nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

ü  persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;

ü  să aibă vârsta de până la 27 de ani, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

ü  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

ü  să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.


Cei interesaţi de condiţiile în care  trăiesc şi învaţă viitorii ofiţeri ai Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt invitaţi  joi, 2 iunie,  începând cu ora 9.00, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, unde vor putea asista la exerciţii demonstrative ale studenţilor de la Facultăţile de Poliţie şi Pompieri, precum şi la  un spectacol artistic oferit de instituţie cu acest prilej.
Back To Top