Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

jurnalismPrimele programe de master cu frecvenţă redusă (FR),
la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti
 
Între 7 şi 14 septembrie (mai puţin sâmbătă şi duminică), Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJSC), Universitatea din Bucureşti (UB) face înscrieri la două programe de master cu frecvenţă redusă, acreditate de ARACIS şi recunoscute de Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului (Monitorul Oficial 617bis din 2011).
 
Aceste programe sunt:
Jurnalism tematic (doi ani)
Comunicare corporativă (doi ani).
 
În concordanţă cu standardele academice, aceste două programe de master sunt echivalente cu programele de master de la zi de Jurnalism tematic şi  Comunicare corporativă (acreditate), iar numărul de ore de seminar este acelaşi. Întâlnirile tutoriale au loc în week-end (patru întâlniri pe semestru) iar cursurile sunt oferite sub formă de  materialele de studiu, la începutul fiecărui semestru.
 
Concursul de admitere constă în eseu de motivaţie în funcţie de interes, afinităţi, experienţa acumulată şi specificul programului de masterat ales. Eseurile vor fi redactate cu diacritice. Candidaţii sunt declaraţi admişi la FR dacă obţin cel puţin nota 7 la admitere, în limita celor 50 de locuri pentru fiecare master. Eseul de motivaţie este parte componentă a dosarului de înscriere.
 
Taxă de studiu 2011-2012: 3 000 de lei.
 
Se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul de masterat absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalentă acesteia (forma de învăţământ de lungă durată) indiferent de instituţia şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă sau echivalenta acesteia.
 
Informaţii suplimentare – www.fjsc.ro

Admiteri pentru nivel licenţă –învăţâmânt la distanţă (ID)
la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti. Sesiunea a II-a
 
În perioada 5 - 15  septembrie (mai puţin sâmbătă şi duminică) se pot depune dosarele pentru concursul de admitere, nivel licenţă, pe baza de eseuri de motivaţie la secţia ID a FJSC.
Eseu de motivație (2 pagini / 5000 de semne) va pune accent pe interesul candidatului pentru specializarea pe care dorește să o urmeze în beneficiul unor activităţi profesionale viitoare. Eseurile vor fi redactate cu diacritice. Candidaţii sunt declaraţi admişi la ID dacă obţin cel puţin nota 5 la admitere, în limita celor 250 de locuri. Eseul de motivație este parte componentă a dosarului de înscriere.
 
Programele de licenţă, învăţământ la distanţă, sunt:
- Comunicare şi relaţii publice - autorizare provizorie (HG 749/2009), în curs de acreditare
- Jurnalism - autorizare provizorie (HG 749/2009).
Alegerea specializării se face după primele trei semestre.
 
Informaţiile referitoare la conţinutul dosarului de admitere se găsesc aici:  http://www.fjsc.ro/ro/informatii/35-Program-de-licen-ZI
Informaţiile generale referitoare la admiterea la FJSC se găsesc aici: http://www.fjsc.ro/ro/informatii/157-Introducere.


Ofertă bogată de locuri finanţate de la buget,
pentru programele de master zi
ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti
 
Cifra de şcolarizare, finanţată de la bugetul de stat, pentru studiile universitare de master, cursuri de zi, în anul universitar 2011-2012, repartizată FJSC, ca urmare a OMECTS nr. 5271/5.09.2011, este de 170 locuri buget.
 
FJSC are următoarele programe de MASTER acreditate, conform  Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011:
Zi
170 de locuri la buget/ 85 de locuri cu taxă
Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice
Comunicare corporativă
Jurnalism politic
Jurnalism tematic
Managementul instituţiilor mass-media
Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Médias, développement, société)
Producţie multimedia şi audio-video
Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării 


Învăţământ cu frecvenţă redusă
100 de locuri cu taxă
Comunicare corporativă
Jurnalism tematic

Programele de master durează doi ani. Dosarele de candidatură se primesc în perioada 7 - 14 septembrie (mai puţin sâmbătă şi duminică), iar examenele de admitere sunt în perioada 15-17 septembrie. Taxa de studiu 2011-2012: 3 000 de lei.

Informaţii suplimentare – www.fjsc.ro.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării este prima facultate de jurnalism înfiinţată după 1989, fiind recunoscută pe plan naţional şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale la cele mai înalte standarde. Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenţilor se integrează profesional în instituţiile mass-media din România (posturi de radio şi televiziune, publice şi particulare, publicaţii diverse etc.), agenţii de publicitate şi de relaţii publice, departamente de comunicare.

Universitatea din Bucureşti s-a situat pe primul loc în clasamentul universităţilor, realizat de către Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în septembrie 2011.

Back To Top