Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

penitenciar1În perioada 05 - 18 septembrie 2011 se va desfăşura concursul de admitere pentru ocuparea a 275 de locuri la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna, sesiunea 2011, ce va avea loc la sediul şcolii.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.
 Cele 275 de locuri sunt repartizate astfel: bărbaţi - 245 locuri şi femei - 30 locuri. Un număr de 11 prahoveni s-au înscris la concurs.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare şi se va desfăşura în două etape:

-susţinerea probelor eliminatorii: verificarea aptitudinilor fizice, în perioada 05 – 09 septembrie 2011;

-susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format test grilă la „Limba română”  (10 septembrie 2011) şi „Istoria românilor” (11 septembrie 2011).

Sunt aşteptaţi să participe la concursul de admitere un număr de 736 candidaţi, respectiv 555 bărbaţi şi 181 femei.

Participarea la concursul de admitere este condiţionată de respectarea criteriilor  şi condiţiilor de participare, precum şi de achitarea taxei de participare, conform Metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009.

Înainte de susţinerea fiecărei probe de concurs, candidaţilor vor participa la instructajul privind condiţiile de desfăşurare a probelor sportive, ocazie cu care aceştia vor achita taxa de concurs.

Accesul candidaţilor în şcoală este permis numai în baza documentelor de identitate valide şi este strict interzis accesul candidaţilor care au asupra lor telefoane mobile, camere de luat vederi, aparate foto, sau orice alt dispozitiv audio-video. Identificarea unor astfel de obiecte asupra  candidaţilor cu ocazia controlului la intrarea în unitate sau după acces, înainte sau în timpul desfăşurării probelor, până la ieşirea din şcoală, atrage eliminarea din concurs a celor în cauză, indiferent de motivul invocat.Pentru o mai bună informare asupra specificului activităţii instituţiei noastre, condiţiile de concurs de admitere sau de şcolarizare, oferta educaţională a Şcolii, precum şi graficul de desfăşurare a concursului, vă invităm să vizitaţi site-ul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro, precum şi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro.

Back To Top