Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Adunarea Generală a Judecătorilor din Judecătoria Ploiești a hotărât, cu majoritate de voturi, să se alăture acțiunilor de protest declanșate la nivel național, în zeci de instanțe și unități de parchet, față de ordonanța de urgență care modifică legile justiției.

 

Prin hotărârea adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din Judecătoria Ploiești a fost stabilită forma de protest. Astfel, în perioada 28.02.2019 - 08.03.2019, judecătorii vor purta, în timpul ședințelor de judecată, banderole albe, iar toate ședințele de judecată vor fi suspendate în intervalul 12.00 - 12.30.

"În adoptarea acestei hotărâri, Adunarea Generală a avut în vedere următoarele motive:

1.Adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2019 fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, impus de prevederile art.9 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, încalcă în mod grav și nescuzabil principiul cooperării loiale între cele trei puteri exercitate într-un stat democratic: legislativă, executivă și judecătorească, evocat în mod constant de Curtea Constituțională a României în jurisprudența sa.

2.Cu excepția dispozițiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului SUperior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrului Institutului Național al Magistraturii și activitatea specifică desfășurată de această instituție), adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2019 nu justifică o urgență imperioasă care să corespundă unei nevoi stringente de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în contextul în care toate aceste trei legi au fost modificate de către Parlament în toamna anului 2018.

3.Introducerea unui nou caz de eliberare din funcția de judecător prin Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 7/2019, respectiv prin "neîndeplinirea condiției privind buna reputație, dacă în acest din urmă caz se apreciază că nu se impune menținerea în funcție", reprezintă o subminare a independenței judecătorului, în condițiile în care textul normativ nu este clar și predictibil, nefiind menționate și explicate criteriile legale care să corespundă conceptului de "bună reputație".

4.Principiul separației carierelor, instituit prin art. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, care a fost introdus prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a fost nesocotit în mod flagrant prin modificările aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2019.

5.Scoaterea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din arhitectura constituțională care instituie principiul controlului ierarhic prin Ministerul Public, prin modificările realizate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2019, vulnerabilizează independența sistemului judiciar și reprezintă o abordare aptă să faciliteze creșterea presiunii în activitatea judiciară", se explică în comunicatul transmis de Judecătoria Ploiești.

Back To Top