Categorie: Actual

Un nou program social va fi lansat în anul școlar care va începe la 1 septembrie 2019. Proiectul "Merg la școală" presupune acordarea de tichete valorice pentru toți elevii din învățământul preuniversitar. Acestea vor avea un termen de valabilitate și vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea anumitor produse necesare școlarului.

 

Proiectul de hotărâre și al normelor metodologice aferente a fost lansat de Ministerul Educației, în consultare publică. Documentul se referă la anul școlar 2019 - 2020, prin urmare, ca programul să poată fi implementat, el trebuie aprobat în cel mai scurt timp.

De altfel, proiectul precizează că dreptul la tichet se va acorda în anul școlar 2019-2020 începând cu luna următoare celei în care beneficiarul solicită tichetul, pe bază de cerere, care trebuie depusă cel târziu până pe 15 octombrie, și declarație pe propria răspundere, dar și că tichetul educațional de tip tichet social va fi valabil în anul școlar 2019-2020, până la data de 12 iunie 2020.

"Beneficiarii acestui program sunt elevii din învățământul general obligatoriu, primar, gimnazial, liceal și profesional de stat. Programul constă în acordarea de tichete educaționale de tip tichet social în valoare de 250 lei (5 tichete, fiecare în valoare de 50 de lei ), fiecărui beneficiar pentru achiziționarea de echipament sportiv, carte şcolară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) şi rechizite, în anul școlar 2019-2020. Tichetele educaționale de tip tichet social sunt acordate beneficiarilor prin unitățile de învățământ de stat pe care le frecventează aceștia, iar responsabilitatea achiziționării produselor necesare elevului revine părintelui/tutorelui legal. Sumele necesare acordării tichetelor educaționale se alocă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat prin inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, din bugetul Ministerului Educației Naționale", se arată în proiectul de hotărâre de Guvern.

Normele metodologice atașate menționează că, la utilizarea tichetelor, titularului îi sunt interzise:

- solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul educațional de tip tichet social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

- comercializarea tichetelor educaționale de tip tichet social în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

- utilizarea tichetelor educaționale de tip tichet social în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

- utilizarea tichetelor educaționale de tip tichet social pentru achiziționarea altor produse decât echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Foto: digifm.ro

Back To Top