Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual
artificiiAvând în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă, poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase avertizează atât persoanele fizice cât şi pe cele juridice cu privire la activităţile de achiziţionare, deţinere, depozitare, transportare şi folosire a articolelor pirotehnice, în condiţiile legii

Ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale de către persoane juridice autorizate, cât şi de persoane fizice neautorizate, în anii precedenţi s-au înregistrat cazuri de folosire necorespunzătoare a mijloacelor pirotehnice şi de distracţie, aspect ce a provocat atât disconfort fonic, cât şi rănirea gravă a unor persoane, în special din rândul copiilor şi bătrânilor, dar şi distrugeri de bunuri mobile şi imobile.

Astfel, atragem atenţia asupra stării de pericol existente privind deţinerea, manipularea sau alte operaţiuni cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Potrivit dispoziţiilor Legii 406/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice după cum urmează:

Persoanele juridice autorizate
a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât obiecte
artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele pentru care au fost autorizate şi numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006;
b. nu pot comercializa către populaţie obiecte artizanale şi de distracţie pe
bază de amestecuri pirotehnice din clasele II - IV, T1, T2, precum şi petarde,
pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I. Celelalte obiecte pirotehnice din clasa I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
c. în situaţia organizării de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele
III şi IV, precum şi T1 şi T2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de
pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii.

Persoanele fizice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice
altă operaţiune cu obiecte pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2 precum şi petarde, pocnitori şi „obiecte zburătoare luminoase" din clasa I.
b. pot deţine şi folosi obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice din clasa I, tot timpul anului, cu excepţia petardelor, pocnitorilor şi a
"obiectelor zburătoare luminoase" din această clasă.

Folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 şi 06,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţii de locuinţe cu 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale, şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane
g) la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.
Infracţiuni:
- confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă
operaţiune cu obiecte pirotehnice artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2, precum şi a artificiilor din categoria "obiecte zburătoare luminoase" şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Situaţii de fapt:
1. comercializarea obiectelor pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2 şi a
pocnitorilor din clasa I de către persoane juridice fără autorizaţie constituie
infracţiune;
2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice, altele decât cele pentru care s-a emis autorizaţia constituie infracţiune;
3. comercializarea către populaţie a obiectelor pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2, precum şi a artificiilor din categoria "obiecte zburătoare luminoase" şi a pocnitorilor din clasa I;
4. deţinerea, confecţionarea, vânzarea sau folosirea de către persoanele fizice a obiectelor pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2, precum şi a artificiilor din categoria "obiecte zburătoare luminoase" şi a pocnitorilor din clasa I, constituie infracţiune.

Contravenţii:
- comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a obiectelor pirotehnice din clasa I, se sancţionează conform prevederilor art. 8 alin. 3 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006) amendă de la 2.000 la 5.000 RON, conform art. 32 lit. b din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006);
- comercializarea în alte locuri decât cele autorizate conform art. 19 din Legea nr. 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare (amenda de la 1.000 RON la 2.500 RON - art. 32 lit. a din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006) în concurs cu art. 1 lit. b din Legea nr. 12/1990 (amendă de la 10 RON la 15 RON - art. 2 lit. c din Legea nr. 12/1990);
- comercializarea obiectelor pirotehnice către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, conform art. 29 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006 (amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON - art. 32 lit. c din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006);
- neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor conform art. 291 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea 406/2006 (amendă de la 5.000 RON la 7.500 RON - art. 32 lit. d din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea 406/2006);
- folosirea obiectelor pirotehnice în locurile interzise de art. 295 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006 (amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON - art. 32 lit. c din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006; în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art. 2 pct. 28 din Legea nr.61/1991 (amendă de la 200 RON la 1000 RON);
- în cazul în care faptele prevăzute de art. 295 din Legea nr. 126/1995 sunt săvârşite de minori sub 14 ani se iau măsuri de sancţionare a părinţilor sau ocrotitorilor legali, conform art. 36 din Legea nr. 61/1991 (amendă de la 100 RON la 500 RON);
- în cazul în care sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate, în conformitate cu prevederile art. 10 şi 11 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006 se vor lua măsuri pentru suspendarea, restrângerea sau retragerea autorizaţiei pentru activităţile de deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a obiectelor pirotehnice
Back To Top