Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Pandemia modifică admiterea la liceu! Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza a anunțat că proba programată să aibă loc peste mai puțin de săptămâni a fost amânată, iar ocuparea locurilor disponibile la clasa a IX-a se va face în baza mediei de admitere calculate în funcție de rezultatele din gimnaziu și cele de la Evaluarea Națională.

 

Pe 21 mai, candidații care doreau să facă liceul la Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza ar fi trebuit să susțină o probă suplimentar, constând într-un test grilă pentru verificarea cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică. "Candidații care participă la admiterea în învățământul liceal militar vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate", au precizat reprezentanții colegiului prahovean.

În aceste condiții, media de admitere va fi calculată, și aici, doar în funcție de media de absolvire a candidatului (ponderea de 20%) și media de la Evaluarea Națională (pondere de 80%).

"Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale", au mai anunțat reprezentanții Colegiului Militar de la Breaza.

Luni, aceștia au anunțat și că probele de selecție vor fi reluate în perioada 18 - 22 mai 2020, iar candidații vor fi planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare. Examinarea medicală va avea loc în perioada 18 mai - 05 iunie 2020, iar finalizarea dosarelor de candidat va avea loc până la data de 12 iunie 2020.

"Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2", au dat asigurări reprezentanții CM Breaza.

Back To Top