Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Ministrul Educaţiei a semnat un ordin prin care a aprobat noul calendar de admitere la liceu, pentru anul şcolar 2020-2021. În contextul pandemiei, ordinul cuprinde o serie de măsuri de protecţie, permiţând inclusiv completarea fişelor de opţiuni prin videoconferinţă sau transmiterea documentelor prin email. Conform calendarului, procedurile debutează peste 2 zile, odată cu afişarea ofertei educaţionale, însă copiii care au absolvit clasa a VIII-a şi părinţii vor fi solicitaţi abia din 2 iunie, când încep instruirile, respectiv 2 iulie, când începe depunerea propriu-zisă a fişelor de opţiuni. Ordinul de ministru cuprinde şi calendarul pentru înscrierea la licee vocaţionale.

 

Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial, a anunţat Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă trimis luni.

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; la profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.

Back To Top