Categorie: Actual

Draftul normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 a fost publicat de Ministerul Sănătății. Documentul include cele trei scenarii posibile la reluarea cursurilor, din 14 septembrie, dar și criteriile în funcție de care va fi ales unul dintre ele. Decizia va fi adoptată în funcție de condițiile din fiecare unitate de învățământ. De asemenea, draftul prezintă normele care vor trebui respectate în școli și grădinițe, pe durata pandemiei.

 

Documentul publicat de Ministerul Sănătății propune trei scenarii, în funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructură și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte:

Scenariul 1 (verde) > Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 (galben) > Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 (roșu) > Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

Până pe 7 septembrie, direcțiile de Sănătate Publică vor informa cu privire la situația epidemiologică a acestei locații. În funcție de aceste date și de infrastructură și resursele din fiecare unitate de învățământ, inspectoratele școlare vor propune scenariul cel mai potrivit, dintre cele trei enunțate mai sus. Decizia finală pentru fiecare unitate de învățământ în parte, va fi luată până pe 10 septembrie, de comitetele județene pentru situații de urgență.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori), astfel:

1.Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructură și resursele existente la nivelul unității de învățământ.

2.Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate

3.La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.

4.În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasă sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU / CMBSU la propunerea Direcției de Sănătate Publică, în următoarele circumstanțe:

- La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ -----> se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasa își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face curățenie, dezinfecţie și aerisire, urmând ca elevii din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;

- La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ -----> se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;

- În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice -----> aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unității, astfel:

*** Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învăţător / profesor care a avut o singură oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;

*** Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învăţător / profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact

*** Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (ex profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

***  Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din şcoală (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învăţământ

> Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa / unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP județean, respectiv a municipiului București, cu avizul prealabil al CJSU / CMBSU . De asemenea, în funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase / unități de învățământ;

Masca de protecție va fi purtată, obligatoriu, de tot personalul, iar elevii vor fi obligați să o poarte în timpul pauzelor. Excepție vor face copiii din învățământul preșcolar.

Unitățile de învățământ trebuie să stabilească, printre altele, circuite clare valabile la nivelul școlii și la nivelul fiecărei clase. De asemenea, va trebui asigurată distanța de cel puțin un metru între elevi, în timpul orelor, iar pe cât posibil va fi stabilit un orar cu ore decalate de intrare la cursuri și pentru pauze.

Normele pot fi consultate AICI.

Detalierea scenariilor pentru fiecare ciclu de învățământ ------> AICI

Declarația pe propria răspundere care va trebui completată de părinți -------> AICI

Back To Top