Categorie: Actual

19 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 42.000 lei, au fost aplicate de către polițiștii locali ploiesteni din cadrul Biroului Protecția Mediului, în perioada 30 august – 3 septembrie 2021, dintre care 14 amenzi în valoare totală de 35.000 lei au fost aplicate operatorului de salubritate pentru neasigurarea prestării serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și regulamentului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor în vigoare, pentru nerespectarea graficului de evacuare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, precum și pentru neefectuarea curățeniei și igiena căilor publice.

De asemenea, cinci amenzi în cuantum total de 7000 lei au fost aplicate persoanelor fizice pentru abandonarea de deșeuri menajere și asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi de materiale de construcții, electrocasnice și mobilier scos din uz pe domeniul public, pentru abandonarea sau depozitarea deșeurilor din construcții, deșeuri rezultate din tăierea vegetației pe domeniul public, precum și în recipientele de colectare deșeuri municipale și pe platformele gospodărești și pentru neîncheierea contractelor pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia Municipiul Ploiești i-a atribuit în gestiune directă sau în gestiune delegată activitatea respectivă.

Back To Top