Categorie: Actual

Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonații din aria de operare, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare aflată în administrarea societății, în scopul menținerii unui standard de siguranță a sănătății publice și pentru protejarea mediului înconjurător.

Prin acest demers, societatea HIDRO PRAHOVA SA are în vedere conștientizarea abonaților pentru utilizarea rețelei de canalizare în conformitate cu normele legale în vigoare. Acestea interzic ca în sistemele de canalizare să fie aruncate deșeuri solide sau diverse produse de uz casnic, inclusiv uleiuri din gospodărie, precum și materiale de construcții sau substanțe toxice, întrucât pot provoca blocaje și defecțiuni. Primii care suportă consecințele în aceste situații sunt utilizatorii, dar se poate ajunge la deficiențe majore și în funcționarea sistemului, cu costuri suplimentare și disconfort pentru comunitățile locale.

Echipele de intervenție ale societățiii HIDRO PRAHOVA SA, constituite la nivelul sucursalelor, acționează periodic pentru curățarea rețelelor de canalizare a căror funcționare este îngreunată sau blocată de mai multe tipuri de deșeuri, aruncate sau deversate, care duc la colmatarea sistemului de canalizare, blocarea echipamentelor de pompare sau a instalațiilor de epurare a apelor uzate.

Având în vedere consecințele nefaste ale acestor acțiuni asupra funcționării întregului mecanism de colectare și epurare a apelor uzate, consumatorii sunt rugați să nu mai arunce în reţeaua de canalizare produse sau deșeuri care în mod normal trebuie depozitate în platformele de gunoi menajer. În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA atrage atenția asupra faptului că, nerespectarea regulilor de conviețuire socială pune în pericol funcționarea în bune condiții a sistemelor de canalizare, atât a celor interioare, aflate în responsabilitatea proprietarilor, cât și a celor publice, provocând blocaje ale racordurilor, miros neplăcut, pericol epidemiologic în cazul refulărilor, cu riscul de a determina chiar disfuncționalitatea stațiilor de pompare a apelor uzate și a stațiilor de epurare.

Back To Top