primari rafov sediu
Categorie: Actual

Comuna Râfov figurează, cu 3.328 de hectare, pe lista localităților vizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru asigurarea cadastrării gratuite.

Râfov este una dintre cele 297 de localități din țară incluse în această procedură.  Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.

ANCPI subliniază că lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Termenul-limită pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației este 13 septembrie 2021, iar procedura va fi finalizată cu încheierea unui  contract multianual/lot, valoarea totală estimată fiind de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).

Back To Top