teste de salivă școli
Categorie: Actual

Campania de testare în masă pentru depistarea Covid, în școli și grădinițe, s-a poticnit deja. Nu mai sunt teste suficiente pentru săptămâna viitoare, iar următoarele livrări vor avea loc abia în ultimele zile înainte de vacanța de Crăciun. Problemele, semnalate de Ministerul Educației, au fost confirmate de Departamentul pentru Situații de Urgență, care anunță că unii furnizori nu au respectat contractele.

“Ni s-a adus la cunoștință (de către DSU/IGSU – n.r.) faptul că «a fost recepționată cantitatea de 8.000.000 bucăți, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăți, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL si ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale». În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educației va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect.

VEZI ȘI: Semne de întrebare legate de testele de salivă pentru elevi. Ministrul Rafila: „E surprinzător de mare rata de teste fals pozitive”

Reiterăm faptul că Ministerul Educației nu are competențe/responsabilități în a se pronunța asupra unor date evaluate și stabilite de autoritatea ce are în atribuții desfășurarea procedurii de achiziție publică, respectiv contractarea și gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunța în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, prețurile de achiziție sau alte detalii ce țin de organizarea licitației și nici asupra unor chestiuni ce țin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educației nu are vreo calitate”, a transmis Ministerul Educației. Anterior,instituția solicitase DSU “graficul de aprovizionare eșalonată cu teste de salivă, în condițiile în care testele primite au fost distribuite integral către unitățile de învățământ pentru administrare în săptămâna 6-12 decembrie, iar diferența rămasă nu acoperă necesarul pentru săptămâna 13-19 decembrie, fiind insuficientă chiar și pentru administrare în prima zi a săptămânii – luni, 13 decembrie, conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene”.

Drept răspuns, Departamentul pentru Situații de Urgență a publicat, la rândul său, explicații pe acest subiect. De fapt, DSU a confirmat problemele, arătând că acestea au apărut din cauza unor furnizori. Sursa citată menționează că “NU reprezentanții DSU sau IGSU au întocmit caracteristicile regăsite în caietul de sarcini elaborat în scopul achiziționării dispozitivelor medicale despre care facem referire, ci reprezentanți  din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), la solicitarea ONAC care prevedea nevoia stringentă de sprijin din partea unor specialiști, în scopul realizării documentului în discuție. Ulterior, în baza prevederilor OUG 11/2020, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite pentru punerea in aplicare a procedurilor specifice.”

DSU anunță că mai mulți furnizori de teste de salivă nu au respectat contractele

Potrivit comunicatului transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență, “până la acest moment, la nivelul IGSU au fost încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea produsului «Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva», astfel:

- Lotul 1-

* contract subsecvent pentru cantitatea de 5.000.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral

* Promitentul furnizor clasat pe locul I în cadrul Acordului Cadru aferent lotului nr. 1 nu s-a prezentat pentru semnarea contractului subsecvent ce avea ca obiect furnizarea a 3.000.000 buc..

- Lotul 2 –

4 contracte subsecvente astfel :

* contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 2.400.000. buc. – cu termen de livrare 2 decembrie, precizăm că aceasta deși a depus garanția de buna execuție, termenul de livrare nu a putut fi respectat, conform angajamentelor contractuale. Drept urmare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis rezoluțiunea contractului subsecvent.

* contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral

* contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. În cazul acestui contract furnizorul nu a constituit garanția de bună execuție. Drept urmare, contractual nu a intrat în vigoare. Precizăm că garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în scopul asigurării condițiilor privind cantitatea, calitatea şi perioada convenită/stipulată pentru livrarea produselor, în contractul de achiziţie publică/contractului subsecvent. În situația neîndeplinirii angajamentelor contractuale, autoritatea contractantă asigură continuitatea procedurii de achiziție cu următorii furnizorii eligibili.

* contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 17.12.2021

- Lotul 3 –

 4 contracte subsecvente astfel :

* contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 18.12.2021

* contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral

* contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 2.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 20.12.2021

* contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 21.12.2021

Astfel, în luna noiembrie a acestui an, 8 milioane teste de salivă au fost recepționate, conform contactelor semnate cu primele firme câștigătoare, incluse în stocurile de urgență și repartizate, in cel mai scurt timp, către inspectoratele școlare, la nivel național”.

ONAC organizează și derulează procedura de atribuire, DSU monitorizează contractele-cadru

“În conformitate cu art. 4, alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate este desemnat ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru.

Potrivit actului normativ mai sus menționat (OUG nr.11 din 2020), achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează conform prevederilor legale privind achizițiile publice.

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite.

Monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 11 din 2020 se realizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, au mai explicat reprezentanții DSU.

Back To Top