Interzis peste zece persoane la aceeași adresă
Categorie: Actual

NORMALITATE. Un proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne interzice înscrierea la aceeași adresă a mai mult de zece persoane, dacă între acestea nu există legături de rudenie.

  • Potrivit noilor norme propuse, din declarația scrisă a gazdei de primire în spaţiu trebuie să rezulte consimţământul acestuia, numărul de persoane care locuiesc la adresă, precum şi faptul că solicitantul locuieşte la adresa declarată. 
  • Declaraţia solicitantului trebuie însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte la adresa declarată.

Inspectorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor anulează actul de identitate dacă mențiunea privind stabilirea domiciliului își încetează valabilitatea. Încetarea valabilității va fi decisă în urma verificării de către lucrătorul de poliţie prin care se constată faptul că persoana nu locuieşte la adresa la care este înregistrată cu domiciliul. 

În acest caz, persoanele vor fi obligate să se adreseze serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, în vederea obținerii unui nou act de identitate.

Se termină cu domiciliile fictive. Poliția verifică dacă persoana chiar locuiește la adresă

Ordonanța urmărește reglementarea unor norme ce vizează acuratețea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor prin asocierea mențiunii „încetat valabilitate domiciliu” persoanelor care nu îndeplinesc condițiile stabilite de Codul Civil cu privire la realitatea aspectelor declarate privind domiciliul.

Scopul actului normativ este de a elimina situațiile în care un număr mare de persoane își stabilesc, în mod fictiv, domiciliul la o adresă, prin limitarea stabilirii domiciliului în situația în care în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa declarată, cifra stabilită corespunzând unei realități sociale.

 

 

Back To Top