filarmonica
Categorie: Actual
  • Un raport al Camerei de Conturi arată că legea privind salarizarea bugetarilor a fost aplicată greşit la Filarmonica din Ploieşti.
  • Conducerea Filarmonicii Ploiești a prezentat un punct de vedere cu privire la situația menționată, acuzând un vid legislativ.

„În perioada 01.01.2019 – 30.06.2021, pentru personalul de specialitate încadrat potrivit Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în Anexa III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare Cultură, Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti a acordat necuvenit salarii brute estimate la suma totală de 1.819 mii lei, urmare aplicării eronate a prevederilor legale”, se arată în raportul Curţii de Conturi. Auditorii au încadrat constatarea privitoare la salariile angajaţilor Filarmonicii Ploieşti la subcapitolul "plata unor drepturi salariale fără bază legală”, conform news.ro.

„NU există o decizie finală a misiunii amintite”

„Curtea de Conturi a venit în misiune de audit financiar în cadru U.A.T. M. Ploiești în perioada 03.06.2021 - 29.07.2021 pentru a verifica activitatea asupra situațiilor financiare întocmite până la data de 31 decembrie 2020. În urma contestațiilor Filarmonicii "Paul Constantinescu" și ale U.A.T.M. Ploiești, cu privire la constatările auditului din cadrul misiunii amintite, Curtea de Conturi a decis "Efectuarea de intervenții scrise la emitenții actelor normative și la organele deliberative locale -pentru stabilirea încadrării în grilele de salarizare conform Legii nr. 153/2017 a instituțiilor publice locale din domeniul culturii și, în funcție de răspunsurile primile, se vor efectua verificări de către serviciul de audit intern de la nivelul U.A.T.M. Ploiești" cu termen 31 .03.2022. Menționăm că până la acest moment NU există o decizie finală a misiunii amintite. În urma intervențiilor scrise la emitenții actelor normative (Ministerul Culturii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Parlamentul României), Filarmonica "Paul Constantinescu" a intrat în posesia unor răspunsuri care au fost depuse, conform solicitărilor. Totodată, menționam că referitor la "vidul legislativ" din Legea nr. 153/2017, au fost luate mai multe măsuri, după cum urmează:

Prin Decizia nr. 413/10 iunie 202 1, Curtea Constituțională hotărăște neconstituționalitatea sintagmei "AIte instituții de spectacole sau concerte", cuprinsă în Anexa 111 "Culturi" din Legea cadru nr.153/2017;

Prin PLX 487/2021, mai mulți deputați au inițiat o propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în acest moment proiectul este încă în analiza și dezbatere în Camera Deputaților”, se arată într-un comunicat al Filarmonicii Ploiești.

Citește și Filarmonica Ploiești: „Ucenicul Vrăjitor”, un proiect în parteneriat cu Teatrul Național București

Back To Top