Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

credite tineri
Categorie: Actual
  • Guvernul a aprobat, miercuri, prin ordonanță de urgență, programele guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”.
  • „StudentInvest” constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ superior acreditat/autorizat de către Ministerul Educației.
  • „FamilyStart” constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie şi/sau tineri care formează o familie și care au, împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7500 de lei.

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a detaliat la ce vor putea fi folosiți banii din aceste credite ce vor fi acordate prin programele aprobate astăzi, după modelul folosit deja de mai multă vreme în Occident.

“Din păcate, această decizie s-a amânat ani de-a rândul şi anume posibilitatea ca tinerii studenţi sau ieşiţi din perioada studenţiei să poată să beneficieze şi ei, la fel ca în orice ţară europeană sau ca în Statele Unite ale Americii, de posibilitatea de creditare cu garanţia statului, pentru că în cazul tinerilor, aici este de fapt cea mai mare dificultate, neavând cei mai mulţi dintre ei proprietăţi sau neavând venituri crescute nu pot să justifice posibilitatea în faţa unui agent bancar că poate să restituie un credit pe care eventual l-ar contracta de pe piaţa bancară private. (…) Pentru studenţi se pot face plăţi vizând publicarea unor lucrări ştiinţifice, inclusiv lucrări în urma finalizării studiilor la facultate, la masterat sau la doctorat, plata în avans a chiriei şi aici, de asemenea, a fost o solicitare de a-şi putea plăti în avans chiria, fie locul la cămin, fie o chirie în sistemul privat, în oricare oraş din ţară. De asemenea, pot fi achitate şi alte nevoi personale din partea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, iar în cazul celor 15.000 de euro, în lei, fireşte, la cursul zilei, pentru familii, programul Family Start, aici se pot achita cheltuieli pentru creşă, pentru grădiniţă, pentru after school, dacă au copii, pentru eventual achiziţionarea unui autoturism cu mai multe locuri, dacă este vorba despre o familie numeroasă, cu şapte opt locuri sau pentru un avans, e adevărat, nu în totalitate suficient pentru contractarea unei locuinţe sau alte nevoi personale”, a explicat ministrul.

Credite StudentInvest – în cât timp trebuie plătit împrumutul

Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoţit de cel puţin un codebitor, dacă nu este el angajat.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directa a furnizorului pe baza documentelor justificative.

Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație.

Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenți si a familiilor acestora privind educaţia, sănătatea, cultura, şi de habitat.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

b) plata cărţilor, rechizitelor;

c) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

d) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

e) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

f) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;

g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;

h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală.

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigatii medicale complexe recomandate de medici in cazul studentilor care se confrunta cu probleme de sanatate prin stabilirea unui plafon de plata/decontare pana la 10.000 de lei.

Credite Family Start – împrumuturi inclusiv pentru nunți

Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație.

Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obținerea statutului de soţ şi soţie, habitatul, sănătatea, educaţia și cultura.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

c) plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă;

d) avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum si achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;

h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală.

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigatii medicale complexe recomandate de medici in cazul studentilor care se confrunta cu probleme de sanatate prin stabilirea unui plafon de plata/decontare pana la 10.000 de lei.

Ordonanța de Guvern poate fi consultată AICI.

Back To Top