Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

tichete sociale elevi
Categorie: Actual
  • Preșcolarii și elevii din clasele primare și gimnaziale, care provin din familii cu venituri mici, vor beneficia de tichete sociale în valoare de 500 de lei.
  • Ajutorul se va acorda la solicitarea familiei, pe baza unei cereri însoțite de actele doveditoare.
  • În cazul elevilor, cererile trebuie depuse în primele zile de cursuri.
  • Pentru preşcolari, cererile vor fi primite lunar, de primării.

Valoarea nominală pentru aceste tichete sociale a fost stabilită la 500 de lei, dar nu a fost menționat un termen la care va fi acordat ajutorul. Într-o informare pe acest subiect, Federația Națională a Părinților “Edupart” atrage atenția că, oricum, voucherele vor fi acordate doar la cerere.

“Ordonanța de urgență nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub formă de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”, explică reprezentanții părinților.

Beneficiarii acestor tichete sunt elevii înscriși în învățământul de stat primar sau gimnazial care se află în întreținerea familiilor cu un venit mediu net lunar pe membru de familie (raportat la luna iulie) de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe țară (în prezent, pragul este de 1.275 de lei).

“Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (5 septembrie pentru anul școlar 2022 - 2023)”, anunță o informare transmisă de reprezentaanții părinților.

Inspectoratele școlare vor centraliza solicitările și  vor transmite la Ministerul Educației lista beneficiarilor până cel târziu pe 23 septembrie.

În cazul preșcolarilor înscriși în învățământul de stat, ajutorul se acordă dacă aceștia provin din familii defavorizare, cu venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (adică 298 de lei), calculate în funcție de toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional. Pentru preșcolari, cererile trebuie întocmite de reprezentantul familiei și înregistrate, împreună cu actele doveditoare, la primăria localității de domiciliu, în luna următoare îndeplinirii condițiilor de acordare.

VEZI ȘI: TICHETE SOCIALE. În cât timp trebuie cheltuit ajutorul de 250 de lei oferit de stat

Ilustrație arhivă

 

Back To Top