Categorie: Actual

 profesorDefintivatul din acest an se va susţine pe data de 17 iulie. Până acum, s-au înscris la examen 214 cadre didactice care doresc să-şi păstreze calitatea de titulari după doi sau trei ani de predare în sistemul de Învăţământ.

Luna iulie va crea emoţii nu doar pentru candidaţii la examenul ed bacalaureat, ci şi pentru dascălii care doresc să obţină definitivatul. Acest prag este obligatoriu la expirarea stagiului minim de doi ani (personalul didactic având funcţia de bază) sau trei ani (personalul didactic asociat, cu cel putin o jumătate de normă didactică în specialitaate). Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în Învăţământ pierde calitatea de titular şi contractul individual de muncă.

Examenul de definitivat constă în probe scrise şi probe orale la limba şi literatura română, matematică sau disciplina de specialitate, pedagogie, psihologie şi metodică.

Până în prezent, în Prahova s-au înscris pentru susţinerea examenului de definitivat, 214 cadre didactice, dintre care 44 de educatoare, 21 de profesori de Limba Română, 18 dascăli specializaţi în profilul Economic, 17 profesori de Limba Engleză şi 12 învăţători. Centrul de examen pentru judeţul Prahova este Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti. Listele candidaţilor înscrişi, programul de informare şi consiliere, modelele de subiecte şi baremul de evaluare pot fi găsite la adresa www.definitivat.edu.ro.

Cadrele didactice care s-au retras în timpul anului şcolar sau care nu au promovat examenul pentru obtinerea definitivării în Învaţămant se pot reînscrie cu dosar, pentru sesiunea din anul următor. Asistenţii universitari cu o vechime la catedră de cel puţin trei 3 ani, care trec în învăţământul preuniversitar, pot obţine, pe baza unei inspecţii speciale, definitivarea în Învăţământ.

Back To Top