Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

spital2„Internările peste contractări sunt pe propria răspundere a managerilor”, În urma unui răspuns din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, adresat Federaţiei Sanitas, reprezentanţii CNAS dezvăluie că institiţia lor nu are nicio obligaţie de a deconta serviciile medicale realizate de spitale peste numărul cazuri contractate. Practic, odată ce s-ar îndeplini numărul de bolnavi contractaţi, unităţile medicale ar trebui să-şi închidă porţile pentru că CAS nu le decontează nimic pentru persoanele tratate în plus.

Recent, Federaţia Sanitas a trimis către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate o adresă prin care a solicitat situaţia decontărilor de servicii mdicale către unităţile medicale din Ploieşti. Astfel, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti i-au fost decontate 43.621 de cazuri contractate, Spitalului de Obstetrică Ginecologie i-au fost decontate toate cele 11.784 de cazuri contractate, iar celui de Pediatrie Ploieşti cele 6.311 cazuri prevăzute în contractul cu CAS. Totuşi, unităţile medicale au realizat cu mult peste aceste numere, iar serviciile pentru mii de pacienţi nu au fost plătite nici până acum.

Pe lângă ciferele solicitate, răspunsul CNAS cuprinde informaţii de-a dreptul sfidătoare la orice drept constituţional la Sănătate: „Solicitările acestor unităţi sanitare cu paturi reprezintă plata cazurilor realizate şi validate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care sunt peste numărul contractat, ceea ce contravine prevederilor odinului nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2010 a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin HG nr. 1.389/2010. În conformitate cu art 14 din anexa 20 la Ordinul mai sus menţionat, «efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea Casei de Asigurări de Sănătate cu care s-a încheiat contractul»”.

Reacţii

„Este de-a dreptul revoltător! Asta înseamnă că fiecare dintre noi am putea fi pacientul numărul 43.622, iar conform legislaţiei actuale în vigoare, ar trebui să fim lăsaţi să murim la poarta spitalului întrucât contractul cu CAS s-a completat. Din câte reiese din răspunsul CNAS, nici măcar ordonanţa care prevederea decontarea a 5% din numărul cazurilor rezolvate peste cele contractate nu mai este în vigoare. Managerii sunt şi ei nemulţumiţi de acest răspuns şi susţin că se află într-o situaţie fără precedent: pe de o parte internează peste contract pe propria lor răspundere, pe de altă parte, nu-şi permit să nu mai interneze, fiind la mijloc profesia lor şi viaţa oamenilor. Este un atentat la siguranţa populaţiei şi o sfidare la adresa tuturor bolnavilor şi mai ales asiguraţilor din ţara aceasta!”, ne-a mai spus Luminiţa Gologan, preşedinte al Sindicatului Sanitas Prahova.

Potrivit unei informări a Consiliului Judeţean către CNAS, în anul 2011, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti nu i-au fost decontate 9.172 de cazuri, Maternitatea Ploieşti mai aşteaptă încă decontarea pentru 1.230 de cazuri rezolvate, iar Spitalul de Pediatrie Ploieşti trebuie să se descurce cum poate fără banii investiţi în tratarea a 1.596 de copii peste numărul contractat cu CAS Prahova. „CNAS nu îşi asumă decontarea tuturor acestor cazuri, dar a retras, cumva, şi contribuţia asiguraţilor care au dreptul la aceste servicii de sănătate? După părerea lor, cei peste 9.000 de bolnavi trataţi la Spitalul Judeţean ar fi trebuit lăsaţi la poarta instituţiei pentru că s-a depăşit contractul? Este de-a dreptul uimitor cum legislaţia actuală îşi bate joc de toţi oamenii, dar şi de sistemul de Sănătate”, ne-a mai spus Luminiţa Gologan.

Reprezentanţii Sindicatului Sanitas Prahova sunt hotărâţi să realizeze demersuri în vederea modificării acestor normelor legislative care permit astfel de situaţii. Potrivit aceluiaşi răspuns al CNAS către Federaţia Sanitas, „Serviciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct. Contravaloarea acestor servicii se prevede în bugetul unităţii sanitare atât la venituri cât şi la cheltuieli, în condiţiile suplimentării, prin act adiţional, a valorii contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate”.


Back To Top