Categorie: Actual
asfaltari3Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de modernizare strada Pielari (tronson cuprins între strada Alexandru Vlahuță și strada Carpenului).
În cadrul acestei acțiuni vor fi realizate:
-      Refacerea sistemului rutier prin înlocuirea pietrei cubice existențe cu sistem rutier nou;
-      Refacerea trotuarelor ;
-      Schimbarea bordurilor existente, cu borduri mari noi;
-      Aducere la cotă capace cămine, răsuflători, guri scurgere ;
-      Realizare marcaje și montat indicatoare rutiere ;
-      Se vor monta borduri mici la spațiul verde.
Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de reparații capitale pe  strada Lăpuşna.
Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de reabilitare și amenajare parcări bloc 35 A-G strada Malu Roșu

În cadrul acestei acțiuni vor fi realizate:

     Refacere carosabil și alei acces la parcări;
      Refacere parcări prin așternerea a două straturi de mixturi asfaltice ;
      Amenajare parcări cu pavele înierbate;
      Se refac trotuarele existente și se înalță unde este cazul, iar unde lipsesc se completează cu trotuare noi cu îmbrăcăminte asfaltică ;
      Se vor înlocui/monta bordurile mari;
      În zonele cu pavele înierbate se vor monta borduri mici ;
      Se vor monta guri de scurgere și se va realiza racordarea la canalizarea existentă;
      Ridicarea la cotă a capacelor de cămine, răsuflătorilor și gurilor de scurgere existente ;
Realizarea marcajelor și a semnalizarilor corespunzătoare .
Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de modernizare strada Pielari (tronson cuprins între strada Alexandru Vlahuță și strada Carpenului).
În cadrul acestei acțiuni vor fi realizate:
-      Refacerea sistemului rutier prin înlocuirea pietrei cubice existențe cu sistem rutier nou;
-      Refacerea trotuarelor ;
-      Schimbarea bordurilor existente, cu borduri mari noi;
-      Aducere la cotă capace cămine, răsuflători, guri scurgere ;
-      Realizare marcaje și montat indicatoare rutiere ;
-      Se vor monta borduri mici la spațiul verde.

Lucrările executate vor urmări traseul actual, respectându-se trama stradala existentă.

Back To Top