Categorie: Actual

 elevi-olimpiadaAnul acesta, bacalaureatul olimpicilor este organizat la Bacău. Examenul va fi susţinut începând de mâine, de către peste 900 de elevi din toată ţara, care au participat la olimpiadele naţionale şi internaţionale.

Sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru abolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite, car se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale sportive sau pe discipline va avea loc în perioada 21-31 mai. Probele vor fi susţinute de către olimpici la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” şi Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu - Karpen” din Bacău. Pentru această sesiune, sunt eligibili 929 de elevi de clasa a XII-a aflaţi în pregătire sau proces de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România la olimpiadele internaţionale pe disciplin dar şi la diverse competiţii sportive (campionate europene sau mondiale de juniori etc.).
În zilele de 21-22 mai va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă. Pe 23-24 mai este programată evaluarea competenţelor digitale, iar în zilele de 24-25 mai va fi evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise vor avea loc după următorul calendar: 28 mai (limba şi literatura română), 29 mai (proba obligatorie a profilului), 30 mai (proba la alegere a profilului şi specializării), 31 mai (limba şi literatura maternă).

Primele rezultate vor fi afişate pe 31 mai (până la ora 18.00), iar depunerea contestaţiilor se va face în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18.00 - 22.00. Vineri, 1 iunie, vor fi soluţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale.
Potrivit metodologiei în vigoare, elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util.

Back To Top