Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual
cl_ploiestiPrimarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 8 iunie 2012, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:
  1. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009, modificată şi completată – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu.
  2. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Asociere nr. 17883/03.09.2009  încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricţie de construire pentru construcţie cofetărie – pizzerie S+P+2E ’(fără spaţii de producţie)’ str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan şi Marius Mateescu.

Back To Top