Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual
cjinvestire34Luni, 9 iulie  2012, ora 15.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova. Iată ordinea de zi:
 1. Depunerea jurământului de către domnii consilieri judeţeni  Costin Zaharia şi Oprescu Nicolae.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnilor consilieri judeţeni Costin Zaharia şi Oprescu Nicolae în componenţa unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale a Consiliului judeţean Prahova la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului Prahova, membru al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA) - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 8. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la  societăţile comerciale la care acesta are calitatea de acţionar - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului atribuit Primăriei municipiului Ploieşti în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. B-dul Republicii  nr.2-4 şi suplimentarea suprafeţei respective - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii Direcţiei judeţene de pază Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr.1 şi modificarea suprafeţelor respective - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr.4 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 18. Diverse.

Back To Top