Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

AJOFMPrahovaAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova reaminteşte absolvenţilor că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, dupa perioada sus menţionată, dacă nu au reuşit să se încadreze în muncă şi nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Foarte important!

Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat, se pot înregistra în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă până la data de 28 septembrie 2012 (inclusiv).

Absolventii care NU au promovat examenul de bacalaureat, se pot înregistra în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă până la data de 29 august 2012 (inclusiv).

Pentru informaţii suplimentare, absolvenţii se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, astfel:

-        Pentru Ploieşti şi zonele limitrofe - AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PLOIEŞTI: Str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti; Telefon/Fax : 0244/571390

-        Pentru Vălenii de Munte şi zonele limitrofe - PUNCT DE LUCRU VĂLENII DE MUNTE: Str. Nicolae Iorga nr. 77, Vălenii de Munte; Telefon/Fax : 0244/280339

-        Pentru Câmpina şi zonele limitrofe - AGENŢIA LOCALĂ CÂMPINA: Str. Maramureş nr. 19, Câmpina; Telefon/Fax : 0244/376001

Documentele necesare înregistrării în baza de date ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă:

-        Copie şi original C.I./B.I.

-        Copie şi original act de studii  sau adeverinţă de absolvire

-        Adeverinţă medicală

-        Cerere înregistrare (anexa 8 de la sediul agenţiei)

În anul 2011, au beneficiat de indemnizaţie de şomaj 2081 de absolvenţi de liceu.

Back To Top