Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

CONACLuni, 16 iulie 2012, ora 10.00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ din Ploieşti are loc semnarea contractului de finanţare pentru realizarea proiectului „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova”.

Acest monument de arhitectură ce ţine hangul istoriei neîmblânzite a Cantacuzinilor, la un moment dat, a adăpostit vestita biblioteca a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, cel care a renunţat la tronul Valahiei în favoarea nepotului său, Constantin Brâncoveanu. Conacul reprezintă, împreună cu ruinele Palatului Cantacuzino (construcţie elogiată, la vremea sa, în scrierile umanistului Paul de Alep - arhidiacon din Antiohia) din centrul comunei, o pecete istorică, „axis mundi” a Filipeştilor.

Valoarea proiectului este de 18.251.155, 98 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 15.058.176, 36 lei, valoarea totală eligibilă: 15.365.486, 08 lei, T.V.A.: 2.885.669, 90 lei, contributia Consiliului Judeţean Prahova la cheltuielile eligibile: 307.309, 72 lei. Proiectul a fost promovat pe axa prioritară 5 a Programului Operaţional Regional - Dezvoltarea durabila şi promovarea turismului; Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

Back To Top