Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

spitaleLa solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, ieri, Hotărârea de Guvern privind  ocuparea unui număr de 2766 de posturi vacante din sistemul sanitar, se arată într-un comunicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Numărul de posturi vacante pentru Prahova este foarte mic, comparativ cu necesităţile de personal medical superior şi sanitar ale judeţului.

Actul normativ prevede o deblocare a unor posturi vacante atât pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, respectiv sanatorii, centre de tratament, spitale universitare, centre medicale de cercetare, cât şi pentru cele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, spitalele locale şi judeţene.

Posturile care vor fi deblocate sunt cele vacantate după data de 01 ianuarie 2012, astfel încât ocuparea acestora nu determină un impact financiar suplimentar deoarece sunt bugetate şi cheltuielile de personal aferente sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate ale spitalelor. Cele 2766 de posturi care vor fi deblocate la nivel naţional vor fi repartizate pentru doctori, asistente dar şi personalul de specialitate din spitale.

Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

„Este un pas  foarte important pe care îl facem pentru profesioniştii din sistemul sanitar. Măsura vine în sprijinul unităţilor publice din sistemul sanitar care se confruntă cu un important deficit de personal, atât personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, absolut necesare pentru efectuarea actului medical”, a declarat Vasile CEPOI, ministrul Sănătăţii.

Potrivit informaţiilor Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, la nivelul judeţului, este vorba de numai 84 de posturi. „La nivelul judeţului Prahova, în perioada 01.01.2012 - 30.06.2012, s-au vacantat 84 de posturi”, se arată într-un comunicat emis astăzi către Actualitatea Prahoveană,  de către DSP Prahova. „La nivelul judeţului Prahova, nu cunoaştem încă numărul de posturi care se vor debloca şi nici specialităţile medicale pentru posturile respective”, a mai precizat directorul executiv al instituţiei, dr. Ion Alexandru Băloi.
Back To Top