Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

 

itm phLa solicitarea Corpului de Control al prefectului adresata M.M.F.P.S, in perioada 04 - 13.09.2012, Inspectia Muncii din cadrul ministerului a analizat activitatea desfasurata in domeniul relatiilor de munca, administrării si monitorizarii relatiilor de munca, zilieri, contracte colective de munca, securitatii si sanatatii in munca la I.T.M. Prahova, institutie coordonata de Dumitra Ionescu in calitate de inspector sef.
Concluziile Raportului de Control evidentiaza cazuri si situatii de neconformitate in realizarea atributiilor specifice activitatii institutiei si anume:
1. Nu se realizeaza evidenta informatizata a petitiilor si a solicitarilor pentru o mai buna operativitate a activitatii Compartimentului Comunicare si Relatii cu Publicul;
2. Analizarea Proceselor verbale de Control si a Proceselor verbale de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor intocmite de inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca a relevat situatii de neconformitate intre masurile dispuse si constatarile efectuate, nu se precizeaza perioada controlata, nu toate procesele verbale de control sunt vizate de inspectorul sef adjunct sau de seful de serviciu, nu se precizeaza norma legala incalcata, nerespectandu-se astfel dispozitiile procedurii cod P.C.R.M.-02;
3. Semnaturile aplicate pe documentele de constatare si control nu se coreleaza in sensul ca inspectorul de munca care a semnat anexa de constatari nu este acelasi cu cel care a semnat anexa de masuri;
4. Se uzeaza de sanctiunea contraventionala “avertisment verbal” fara ca sanctiunea aplicata sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite;
5. Procedura operationala nr.PO-30 privind eficientizarea urmaririi si controlului masurilor dispuse de inspectorii de munca incheiata la nivelul I.T.M. Prahova este ineficienta si masura nu a fost indeplinita;
6. Masura privind respectarea Procedurii operationale “Circuitul Documentelor” nu este indeplinita;
7. Fisele de Post ale inspectorilor de munca nu sunt reactualizate si completate;
8. Se abuzeaza de uzul sanctiuni “avertisment verbal”, stabilita conform dispozitiilor art.5 si art.7 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiune care a mai fost aplicata si potrivit altor acte normative;
9. Au fost gasite neconcordante intre cifrele raportate de inspectorat conform anexei 17 (Situatia privind activitatea corpului de control, relatii de munca in perioada ianuarie – august 2012) si cifrele extrase din aplicatia “Pacific”
10. Au fost depistate situatii in care actiunile de control efectuate la angajatori cu peste 50 de salariati nu au fost verificate dispozitiile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Nu a fost elaborat Planul anual de Control avand la baza analiza starii de securitate si sanatate in munca pentru principalele domenii de activitate economica;
Organul de control din cadrul M.M.F.P.S. a stabilit pentru situatiile neconforme constatate, masuri obligatorii de realizat, termene de solutionare si responsabilitati in sarcina inspectorului sef adjunct si sefului Serviciului Relatii de Munca. De asemenea s-a solicitat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici un punct de vedere privind modul in care s-a desfasurat concursul in urma caruia Dumitra Ionescu a dobandit calitatea de functionar public si a fost numita inspector sef la I.T.M. Prahova.
Potrivit comunicarii M.M.F.P.S., prin Ordinul ministrului nr. 2475/04.10.2012, Ionescu Dumitra este delegata spre a desfasura activitate in cadrul Inspectiei Muncii Bucuresti, iar prin Ordinul nr. 2476/04.10.2012 Doina Mihai exercita atributiile inspectorului sef la I.T.M. Prahova.

 

Back To Top