Categorie: Actual

sc sf vineriCentrul de Excelenţă „Sfânta Vineri" din Ploieşti desfăşoară, până pe 20 octombrie 2012, „Zilele şcolii", manifestare dedicată aniversării jumătăţii de veac în care, an de an, dascălii de aici au deschis porţile cunoaşterii atâtor generaţii de elevi.În această perioadă, sunt organizate activităţi educative în cele trei locaţii ale isntituţiei, concursul interjudeţean de matematică „Regalul Generatiei XXI", sunt vernisate expoziţii, se desfăşoară concursuri sportive, dar şi Simpozionul interjudeţean cu participare internaţională „Toleranţă fără frontiere" (în cadrul Proiectului Multilateral Comenius „Toleranţa într-o Europă modernă" – 20 octombrie 2012).

File de istorie

În anul 1962, se înfiinţa ,,Şcoala Generală de 8 ani nr. 21", în prezent Şcoala ,,Sfânta Vineri", în incinta actualului Muzeu de Istorie şi Arheologie Prahova.
Clădirea, opera renumitului arhitect Alexandru Orăscu, inaugurată în anul 1865 a avut destinaţia de liceu de băieţi. În timp aici au mai funcţionat Şcoala Normală, iar după 1950 diverse licee şi şcoli generale.
Datorită arhitecturii deosebite, la iniţiativa profesorului Nicolae Simache şi a profesorului Iacob Balaban, clădirea îşi schimbă destinaţia, rămânând până astăzi lăcaşul Muzeului Judeţean de istorie şi Arheologie Prahova.
Clasele care funcţionau aveau să se mute în actuala incintă a Şcolii ,,Sfânta Vineri" din strada Poştei, nr. 19. Construcţia nouă s-a finalizat în anul 1966, inaugurarea făcându-se la 1 septembrie.
La iniţiativa directorului Iacob Balaban, susţinut de corpul didactic, în şcoală au fost amenajate laboratoare de fizică, de chimie, de biologie, precum şi cabinete de istorie, de geografie, de matematică, de limba şi literatura română, de limbi străine.
Numărul elevilor fiind într-o continuă creştere, în anul 1973 i se repartizează şi clădirea situată pe strada Stadionului nr. 9, cunoscută de atunci sub denumirea de ,,Şcoala Mică". Destinaţia acestei clădiri, construită de familia Alexandru Scorţeanu în memoria fiului căzut în Războiul pentru Independenţă, nu s-a schimbat, ea funcţionând mereu cu clasele I - IV.
În anul 1999, Consiliul de Administraţie al Şcolii, în colaborare cu Consiliul Parohial al Bisericii ,,Sfânta Vineri" propun ca numele şcolii să fie Şcoala „Sfânta Vineri". Iniţiativa a fost sprijinită şi aprobată de inspectorul şcolar general de atunci, profesor Aurel Lupu.
Această hotărâre a fost luată deoarece terenul pe care este construită şcoala a fost donat de Biserica "Sfânta Vineri", situată în vecinătate.
Începând cu data de 1 octombrie 1999, denumirea oficială a şcolii este Şcoala cu clasele I- VIII „Sfânta Vineri". Pe 14 octombrie 1999, şcoala a serbat primirea acestui nume, iar de atunci, în fiecare an, în această perioadă, este marcată ziua şcolii, care coincide cu sărbătorirea Sfintei Paraschiva sau Sfânta Vineri, protectoarea şcolii. La 15 septembrie 2008, s-a dat în folosinţă clădirea nouă a şcolii de pe strada Stadionului nr. 9cu 5 săli de clasă unde frecventează cursurile elevii claselor a VIII-a. Astăzi, şcoala are titlul de Centru de excelenţă, datorită performanţei elevilor săi.

Back To Top