Categorie: Actual

conferinta dumbravesti 1Astăzi, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, echipa de arheologi a prezentat autiorităţilor locale şi judeţene rezultatele cercetărilor de până acum, de la castrul şi băile romane Mălăieşti, astăzi comuna Dumbrăveşti. Consiliul Judeţean va sprijini lucrările pentru anul viitor, dar şi proiectul pentru atragerea de fonduri europene prin care vor fi puse în valoare aceste obiective istorice, implicit modernizarea şi reabilitarea infrastructurii locale.În prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Mircea Cosma, a primarului comunei Dumbrăveşti, Valentin State, şi a senatorului Daniel Savu, arheologii din partea Muzeului Naţional de Istorie a României şi din partea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova au subliniat etapele cercetărilor şi au arătat două modele de punere în valoare a obiectivelor arheologice. „Rezultatele sunt de-a dreptul spectaculoase şi există foarte multe descoperiri care trebuie puse în valoare. În această săptămână au fost încheiate săpăturile la Dumbrăveşti, iar în cursul săptămânii următoare vor fi încheiate şi lucrările de la siturile de la Drajna şi Târgşor", a declarat Lia Maria Voicu, directorul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arhoelogie Prahova.

Descoperiri
„Am realizat, din 2002, până în 2012, cercetări arheologie în întreaga zonă. Anul trecut, am început săpăturile la castrul roman, iar în acest an ne-am concentrat pe băile romane, beneficiind şi de o finanţare consistentă. Am avut marea surpriză să constatăm că aceste băi sunt mai mari decât ai fost apreciate până acum şi sunt conservate mult mai bine decât ne aşteptam", a menţionat dr. Alin Frânculeasa, arheolog în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.
„Monumentele de Valea Teleajenului pot fi integrate în complexul celor europene. Sunt trei castre în Prahova, care datează din acei 17 ani de cucerire romană: Târgşor, Mălăieşti şi Drajna. Cercetările noastre au înclus atât săpături, cât şi investigaţii speciale ale artefactelor, care vor conduce la o mai bună cunoaştere a vieţii soldaţilor care au staţionat aici în antichitate. De asemenea, au fost realizate măsurători şi desene care vor fi utilizate pentru reconstituirea tridimensională a sitului. La încheierea lucrărilor de la băile Mălăieşti, am folosit măsuri de protejare primară: material geotextil acoperit cu nisip, care să permită conservarea zidurilor până la reluarea, în 2013, a săpăturilor. Propunem ca, anul viitor, să începem lucrările mai timpuriu, ca să putem oferi toate datele necesare stabilirii paşilor pentru valorificarea acestor monumente şi cuantumul finanţării. Avem în vedere şi exemplele siturilor din Germania şi Anglia, unde turismul este încurajat din punct de vedere istoric, dar şi din punct de vedere social", a arătat dr. Ovidiu Ţentea, responsabil ştiinţific al şantierului arheologic, din partea Muzeului Naţional de Istorie a României.

Sprijin concret
„După doi ani de cercetări, cu toate distrugerile, vom face toate eforturile pentru a începe reconstituirea după modelul englez, a băilor romane. Anul viitor, vor continua cercetările şi determinarea cât de cât exactă a contururilor, a incintelor, a materialelor folosite, pentru reconstituirea cât mai fidelă. Deja, în imaginaţia multora, au apărut mai multe proiecte legate de istoricul acestei zone - a apărut o Alee a dacilor şi romanilor - iar noi am lansat, pentru viitor, o nouă idee: Drumul Sării, care a primit finanţare europeană şi care va populariza, prin mijloace specifice, în toată Europa, această salbă de cetăţi daco-romane care începe de la Cheia şi care se sfârşeşte la Voileştii de Dâmboviţa, toate menite să apere acea bogăţie a antichităţii numită sare", a declarat Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Premise pentru noi descoperiri
„Tot ce se poate folosi pentru reconstituirea băilor a fost depozitat, prin înţelegere cu Muzeul de Istorie, la sediul primăriei. În acest moment, se lucrează la protejarea zidurilor, ca să nu avem probleme, în această iarnă, până se vor relua săpăturile arheologice, în primăvara anului 2013. Eu sper ca lucrările să mai dureze vreo zece ani, pentru că, la Dumbrăveştedem importanţa istorică a câtorva relicve amplasate pe Drumul vechi al Sării, care făcea legătura dintre Mălăieşti şi cetatea de scaun Târgovişte", ne-a detaliat Valentin State, primarul comunei Dumbrăveşti.

Ajutor legislativ pentru promovarea istoriei
Prezent la întâlnire, senatorul PSD Daniel Savu s-a consultat cu arheologii în privinţa oportunităţii de modificare a legislaţiei în sensul deschiderii facilităţilor de descoperire şi promovare publică a artefactelor şi obiectivelor istorice şi la nivel nonguvernamental.

Back To Top