Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

 

upg deschidere an scolar 2Primaria Municipiului Ploiesti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, S.C. Unilever South Central Europe S.R.L. Ploieşti şi Carrefour Hipermarket Ploiesti organizează în perioada 17 noiembrie -15 decembrie 2012 cea de-a X-a ediţie a concursului “Cea mai frumoasă cameră din campusul studenţesc al Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti”.

 

Prin aceasta actiune municipalitatea dorește sa marcheze « Ziua internationala a studentilor - 17 noiembrie ».

REGULAMENT al concursului “Cea mai frumoasă cameră din campusul studenţesc al

Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti “

 

La concurs participă camerele studenţeşti din campusul universitar în baza solicitării facute de catre Liga studenţilor. Evaluarea camerelor se face de catre o comisie formata din 4 membri, componenta acesteia fiind : 1 reprezentant din partea fiecarui sponsor, 1 reprezentanţi RASP Ploieşti şi 1 reprezentant de la Liga Studenţilor UPG.

 

Camerele inscrise in concurs vor primi din partea S.C. Unilever South Central Europe S.R.L. Ploieşti materiale de curatenie şi igienizare, ulterior fiind premiat camerele care s-au evidentiat in acest concurs.

 
 
CRITERII DE EVALUARE

 

Pentru evaluarea rezultatelor acţiunii comisia va constata starea de curăţenie, aspectul general interior al camerelor, numărul de ocupanţi şi gradul de modernizare al căminului în care se află camera studenţească evaluată.

 

Comisia va acorda puncte pentru fiecare criteriu de evaluare şi va stabili punctajul final al participanţilor. Punctajele vor fi acordate după următoarele criterii:

 

Criterii

Calificative

 

foarte bine

bine

satisfăcător

nesatisfăcător

1

2

3

4

5

1. aspect general interior

3

2

1

0

2. aspectul uşilor

3

2

1

0

3. aspectul grupului sanitar propriu

3

2

1

0

4. aspectul geamurilor

3

2

1

0

5. văruirea/vopsirea pereţilor interiori

3

2

1

0

6. aspectul mochetei, covorului etc.

3

2

1

0

7. estetica generală a interiorului

3

2

1

0

 

Pentru stabilirea punctajului final la punctajul acumulat conform criteriilor 1-7 se vor adăuga următoarele 3 criterii cu punctajele aferente :

 

Criteriu

Punctaj

8. Număr de ocupanţi

         - mai mult de 3 persoane

           - 3 persoane

     - 2 persoane

     - 1 persoana

 

5

3

1

0

9. Camin nemodernizat

5

10. Camin modernizat partial

3

 

Punctajul final va rezulta din insumarea punctelor acordate la criteriile 1- 10.În cazul inexistenţei unuia din criterii (ex. lipsa grup sanitar propriu) media se va face la numarul de criterii existent.

 

Clasamentul final pe baza punctajului obţinut va fi adus la cunoştinţă participanţilor la festivitatea de premiere a câştigătorilor.

 

Back To Top