Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

politia-echipaj-autoIJP Prahova şi-a prezentat bilanţul activităţilor pe anul 2012. Iată mai jos ce activităţi a avut poliţia prahoveană în 2012. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi-a propus următoarele priorităţi pentru 2012:

Siguranţa cetăţeanului; Asigurarea mediului de afaceri; Creşterea calităţii serviciului poliţienesc; Aderarea la Spațiul Schengen. În ceea ce priveşte „siguranţa cetăţeanului”, activităţile s-au focalizat asupra îndeplinirii a trei obiective: siguranta stradală; siguranta în mediul rural si siguranta traficului rutier, iar la finele anului 2012 toate au înregistrat rezultate semnificative.

Astfel, infracţiunile stradale sesizate, care reprezinta numai 5% din totalul sesizărilor la nivelul judetului, au scăzut cu 1,37% fată de 2011. Si în ceea ce priveste mediul rural, progresele obtinute sunt semnificative. Infracţiunile sesizate în comunele prahovene au au intrat pe un trend descrescător (-16,90% fată de 2011). Rezultate încurajatoare au fost obtinute si în ceea ce priveste siguranta rutieră în judetul nostru, înregistrându-se o scădere atât a accidentelor grave cu 7,35%, cât şi a accidentelor uşoare cu 4,50%. În consecintă, numărul persoanelor decedate ca urmare a accidentelor rutiere a scăzut cu 21,11%, iar cel al răniţilor grav cu 5,28%.

Dintre cele trei obiective incluse în cadrul priorităţii „asigurarea mediului de afaceri”, cele mai bune rezultate au fost obtinute în domeniul combaterii evaziunii fiscale. Exemplificăm în acest sens cresterea cu 30% a numărului de infracţiuni cu urmărirea penală începută, cu 33,75% a numărului persoanelor cercetate pentru evaziune fiscală, cu 27,86% a numărului de dosare de evaziune fiscală înregistrate în 2012, precum şi cu 26 % a numărului celor soluţionate.

În cadrul prioritătii „creşterii calităţii serviciului poliţienesc”, s-a urmărit si celeritãţii în prestarea serviciilor publice poliţieneşti.

Pentru obiectivul ”Aderarea la Spațiul Schengen”, în cadrul directiei de actiune ”Implementarea Sistemului Informatic Schengen”, s-a reusit asigurarea conexiunii la reteaua de comunicatii voce-date.

Prevenirea criminalităţii

Pentru anul 2012 au fost stabilite la nivel naţional două domenii prioritare pe linia prevenirii criminalităţii, respectiv: prevenirea infracţiunilor de furt şi prevenirea delincvenţei juvenile/victimizării minorilor. În baza acestora, ofiţerii de prevenire au întocmit şi implementat următoarele programe şi proiecte, axate pe cele două priorităţi, după cum urmează:

 Prevenirea infracţiunilor de furt

- ”Programul de prevenire a furturilor din locuinţe şi din case de vacanţă 2012”

- Campania de prevenire a furturilor din locuinţe ”Fii precaut. Hoţii nu dorm!”.

- Campania de prevenire a furturilor din autovehicule „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor”

Prevenirea delincvenţei juvenile/victimizării minorilor

Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, în cadrul căruia ofiţerii de prevenire au implementat următoarele proiecte/campanii:

Proiectul BLITZ II a constat în organizarea a 14 acţiuni în zonele adiacente unităţilor de învăţământ din municipiul Ploieşti;

Proiectul de prevenire a violenţei în rândul tinerilor „Sunt liber să aleg”, desfăşurat în colaborare cu Asociaţia Tinerilor din Liceul „Nichita Stănescu” Ploieşti;

Campania de prevenire a consumului de substanţe psihoactive „Prea rebel să fiu condus”, iniţiativă a Agenţiei Naţionale Antidrog;

Campania „Nu lăsa violenţa să te transforme în infractor!”, activităţile desfăşurate beneficiind de un suport video realizat cu sprijinul Penitenciarului Târg-şor şi Penitenciarului pentru Minori şi Tineri Găeşti. Activităţile au fost reluate odată cu începutul noului an şcolar (2012-2013);

Campania „Vacanţă în siguranţă”.

În cadrul priorităţii naţionale „prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimi-zării minorilor”.

Combaterea criminalităţii

În cursul anului 2012 s-a inregistrat o scădere cu 10,32% fapte faţă de anul 2011.

Analizând datele statistice înregistrate în 2012, se observă că, faţă de semestrul I – atunci când s-a înregistrat o scădere cu 6,26% a numărului total de infracţiuni sesizate faţă de perioada similară a anului 2011, în cursul semestrului II, tendinta descendentă a fost mult mai pronuntată, ajungând la 13,98%.

De altfel, tendința de scădere este evidentă si la nivelul municipiului Ploieşti, unde s-a înregistrat o scădere cu 6,33% faţă de perioada de comparatie.

Numărul total al persoanelor reţinute/arestate în anul 2012 la nivelul I.J.P. Prahova, a crescut cu 34,9% față de anul 2011.

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă

În 2012, infracţiunile sesizate contra persoanei au înregistrat o scădere cu 16,24%.

În perioada evaluată nu au fost comise omoruri la comandă sau reglări de conturi între membrii unor grupuri infracţionale.

Grupări infracţionale

În ceea ce priveşte destructurarea grupărilor infracţionale, cu precădere a celor de notorietate de la nivelul municipiului Ploieşti, anul 2012 a înregistrat rezultate superioare fată de perioada de comparatie.

Analizarea grupărilor infracţionale aflate în atenţia efectivelor de investigaţii criminale a evidenţiat faptul că, în cursul anului 2012, activitatea s-a materializat în destructurarea a 32 grupări, cu 168 de membri, dintre care 53 arestați preventiv.

Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţiunile de furt înregistrează o evolutie ascendentă faţă de anul precedent cu 7,68%. Cu toate acestea, furturile din societăţi comerciale au scăzut cu 9,64%, iar furturile de auto au scăzut cu 44,53%.

Comparativ cu anul 2011, în 2012 infracţiunile de tâlhărie au scăzut cu 18,30%.

Cea mai semnificativă scădere au înregistrat-o infracţiunile stradale de tâlhărie, care au scăzut considerabil cu 29,53%. În consecintă, si cele săvârsite prin smulgere de obiecte s-au redus cu 14,71%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2012, în acest domeniu au fost organizate şi executate acţiuni pe linie de arme; braconaj; substante chimice periculoase si explozivi si pe linie de substanţe toxice, deşeuri şi protecţia plantelor .

Pentru asigurarea unui climat de legalitate în domeniul autorizării persoanelor fizice să deţină, să poarte şi să folosească arme si munitii letale, în perioada analizată s-a desfăsurat o amplă actiune, în cadrul căreia care au fost verificati detinători prahoveni de arme si munitii letale. Ca urmare a acestor verificări, pentru 18 dintre ei a fost suspendat dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale, iar pentru alti trei acest drept a fost anulat.

În cursul anului, au fost ridicate, în vederea confiscării:

102 arme de diferite tipuri şi calibre;

1.335 bucăţi muniţie;

3.003 bucăți materiale explozive;

8,3 kg mercur

Criminalitatea economico-financiară

Abordarea criminalităţii economico-financiare în anul 2012 s-a realizat prin direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave din economie, obiectivul prioritar de acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor, în vederea consolidării unui cadru stabil şi predictibil, capabil să asigure buna funcţionare a economiei româneşti, în contextul normelor şi standardelor Uniunii Europene.

Ca si în 2011, în perioada analizată efectivele de investigare a fraudelor şi-au concentrat atentia asupra cauzelor penale complexe, punând accentul pe calitate şi pe recuperarea prejudiciului.

Astfel, s-a acţionat intens pentru combaterea evaziunii fiscale în cele 6 domenii prioritare stabilite în judeţul Prahova, respectiv :

producerea şi comercializarea produselor energetice;

construcţiile şi materialele de construcţii;

mărfurile agro-alimentare;

turismul;

silvicultura;

alcoolul.

Astfel, rezultatele s-au concretizat în:

- creşterea numărului infracțiunilor de evaziune fiscală cu urmărirea penală începută cu 30%) ;

creșterea numărului de dosare declinate către D.N.A., D.I.I.C.O.T., de la cu 33%);

creșterea procentului de recuperare, de la 0,27 miliarde lei la 3,96 miliarde lei;

creșterea numărului persoanelor cercetate cu 33,75%;

creșterea numărului de dosare solutionate cu 26%;

creșterea numărului de dosare penale înregistrate cu 28%.

La nivelul judeţului Prahova este constituit Grupul de lucru operaţional, care reuneşte toate instituţiile statului cu atribuţii privind combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu produse accizabile. În cursul anului 2012, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 602.610 lei, şi ridicate în vederea confiscării următoarele:

33.820 litri produse energetice ( motorină-CLU, uleiuri minerale);

833.228 ţigarete;

30.236 kg legume şi fructe;

2.049 litri alcool;

6 autoturisme indisponibilizate;

-   alte bunuri, în valoare de 6.356.202 lei.

Criminalitatea stradală

Comparativ cu anul precedent, la nivelul judeţului Prahova, criminalitatea stradală sesizată a scăzut cu 1,37 %, o reducere mai mare – respectiv de 13,09% - înregistrându-se la infracţionalitatea constatată.

Criminalitatea în mediul rural

Infracţiunile sesizate în mediul rural au prezentat o scădere cu 16,90%, infracţiunile economico-financiare reducându-se cu 40,48% si cele judiciare cu 9,39%.

Cea mai accentuată scădere o înregistrează infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii (respectiv -27,09%), infracţiunile contra persoanei (-26,94%), cele contra libertăţii persoanei (-24,95%) si infracţiunile de distrugere (-14,89%).

Conceptia de eficientizare a activitătii structurilor de ordine publică în mediul rural a fost pusă în practică începând cu data de 1 septembrie 2012 si a urmărit creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciului poliţienesc în mediul rural, în acord cu aşteptările cetăţenilor, în condiţiile menţinerii resurselor existente. Astfel, în baza analizei situatiei operative efectuate la nivelul judetului, au fost constituite 11 sectii de politie rurală, în cadrul cărora functionează 68 de posturi de politie comunale si 3 poliţii comunale.

Infracţionalitatea în domenii specifice

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic constituie o preocupare majoră a Poliţiei, în condiţiile în care acesta tinde să devină din ce în ce mai complex, având implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.

La nivelul judeţului, activitatea pe linia prevenirii şi limitării delictelor silvice s-a executat în baza Planului Propriu de Acţiune pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice ”SCUTUL PĂDURII 2012”, încheiat cu Direcţia Silvică Prahova, I.T.R.S.V. Ploieşti, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, I.J.J. Prahova şi G.J.M. Ploieşti. În acest context, au fost executate acţiuni şi controale, au fost constatate 130 infracţiuni silvice şi 1.937 sancţiuni contravenţionale, fiind confiscată cantitatea 474 m.c. material lemnos.

În scopul prevenirii şi contracarării furturilor de produse petroliere din conductele magistrale de transport, locurile de producţie şi depozitare, au fost organizate şi executate acţiuni, controale şi filtre în locurile şi mediile unde, în mod frecvent, s-au comis fapte de natură penală şi contravenţională. De asemenea, au fost efectuate percheziţii domiciliare.

Astfel, au fost constatate 97 infracţiuni, săvârşite de 126 autori şi a fost recuperată cantitatea totală de 55.474 litri de produse petroliere (50.000 litri benzină, 109 litri motorină, 4.140 litri ţiţei, 825 litri gazolină).

Siguranţa traficului rutier

Rezultatul înregistrat la sfârsitul anului 2012 relevă un trend descendent la toți indicatorii dinamici (scăderi la numărul de accidente cu 5,56%, la numărul persoanelor decedate cu 21,11%, la răniții grav cu 5,27% și la cel al răniților ușor cu 4,54%), demonstrând, astfel, creșterea gradului de siguranță rutieră și eficiența direcțiilor de acțiune.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor de circulaţie grave

Primele 5 cauze generatoare de accidente rămân aceleaşi cu cele din anul 2011: viteza neadaptată la condiţiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor şi neacordarea de prioritate vehiculelor, abaterile biciclistilor si neacordarea de prioritate pietonilor, sancţiunile aplicate pentru aceste abateri totalizând 48,67% din totalul contravenţiilor constatate.

Cooperarea interinstituţională

Cooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii

În cadrul activităţii de combatere şi prevenire a criminalităţii, la nivelul I.J.P. Prahova s-a înţeles necesitatea unei abordări interinstituţionale pentru obţinerea unei finalităţi judiciare concrete.

În ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională, în cursul anului 2012 aceasta s-a realizat, în principal, prin adoptarea la nivel local a protocoalelor de cooperare încheiate între M.A.I. şi I.G.P.R. cu instituţiile din alte ministere, precum şi prin încheierea altora cu noi parteneri identificaţi la nivelul judeţului, în cursul perioadei analizate fiind încheiate 34 de protocoale.

În acelaşi context, subliniem buna colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova şi Brigada Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti, cu privire la intensificarea activităţilor preventiv-operative prin acţiuni comune de prevenire şi combatere a criminalităţii stradale în vederea creşterii gradului de siguranţă publică.

Intervalul de referinţă a consemnat şi colaborarea profesională productivă cu parchetele şi instanţele judecătoreşti, ceea ce a condus la destrămarea multor grupări infracţionale

În anul 2013, activitatea I.J.P. Prahova va fi focalizată, în primul rând, pe priorităţile stabilite la nivelul I.G.P.R. în baza obiectivelor generale ce derivă din documentele programatice în vigoare (Programul de guvernare, Strategia naţională de ordine publică, Planul strategic al M.A.I., planurile strategice sectoriale, alte documente de planificare strategică naţionale/sectoriale, strategiile şi alte documente de planificare adoptate la nivelul Poliţiei Române, precum şi a obiectivelor desprinse ca urmare a analizării situaţiei operative de la nivelul judeţului) :

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră;

Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale;

Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri;

Creşterea calităţii serviciului poliţienesc.

 

 

Back To Top