Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

profesori-titularizareAnul acesta, proba scrisă a concursului de titularizare va avea loc la data de 30 iulie, potrivit calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2013-2014, care a fost aprobat de Ministerul Educaţiei.

Şi în 2013, concursul de titularizare va fi organizat ca anul trecut, la nivelul unităţilor de învăţământ. Pregătirile şi desfăşurarea examenului se vor desfăşura după următorul calendar:

4 aprilie 2013 - publicarea listei finale reactualizate cu:
- posturile didactice sau catedrele vacante ori rezervate pentru concurs
- centrele de concurs
- graficul de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

5-15 aprilie 2013 - înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatele unităţilor de învăţământ sau ale centrelor care organizează concurs;
3 mai 2013 - afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor la clasă;

6 mai - 6 iunie 2013 - organizarea şi desfăşurarea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;

30 iulie 2013 - desfăşurarea probei scrise ;

5 august 2013 - primele rezultate;

5-6 august 2013 - înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;

8 august 2013 – afişarea rezultatelor finale;

9 august 2013 - prima etapă de repartizare, la care vor lua parte candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00, pentru posturi pe durată nedeterminată;

14 august 2013 - a doua etapă de repartizare, la care vor participa candidaţii care au obţinut cel puţin media 5,00, pentru posturi pe durată determinată.

Proceduri de organizare a titularizării

Concursul se organizează prin asocierea temporară a unităţilor de învăţământ la nivel judeţean şi constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice sau catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului.
Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială în profilul postului.

Back To Top