Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

/home/actualis/public_html/templates/ja_flix/local/html/com_content/article/default.php on line 43
no-fullimage" itemscope itemtype="https://schema.org/Article">
Categorie: Actual

sp CFR PloiestiReţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor numără 15 unităţi sanitare cu paturi, amplasate în zonele în care se află regionalele Căilor Ferate, dintre care două în Bucureşti (Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting şi Spitalul Clinic nr. 2 Căi Ferate), restul în Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Braşov, Sibiu, Ploieşti, Constanţa, Galaţi, Paşcani, Craiova, Simeria şi Drobeta-Turnu Severin.

În prezent, aceste unităţi pun la dispoziţia personalului din Transporturi servicii medicale decontate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului (CASMTCT), titrează Mediafax.

Potrivit unui proiect de ordonanţă a Guvernului, cele 13 spitale din provincie ar urma să fie preluate de Ministerul Sănătăţii pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

Rămân la Ministerul Transporturilor numai cele două spitale din Capitală pe motiv că deţin echipamente speciale necesare investigaţiilor medicale specifice angajaţilor din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.

Fondurile redirecţionate
Sumele alocate în bugetul de stat pe 2013 pentru Ministerul Transporturilor, aferente celor 13 spitale, se transferă în bugetul MS cu aceeaşi destinaţie, după semnarea protocolului de preluare, până atunci unităţile sanitare urmând să fie finanţate din bugetul MT, potrivit proiectului de ordonanţă.
Casa de Sănătate a Transporturilor se desfiinţează
La rândul său, CASMTCT îşi va înceta activitatea în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei. În acelaşi termen, vor fi preluate drepturile şi obligaţiile CASMTCT, personalul şi patrimoniul instituţiei.
Drepturile şi obligaţiile existente la data încetăţii activităţii, care provin din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, încheiate de aceasta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, vor fi preluate de către casele de asigurări de sănătate judeţene aflate în raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îşi desfăşoară activitatea.
Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele încheiate de CASMTCT cu furnizorii de bunuri şi servicii se preiau de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Totodată, drepturile şi obligaţiile provenite din aplicarea regulamentelor europene şi a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pentru asiguraţii aflaţi în evidenţă, vor fi preluate de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, pe listele cărora sunt înscrişi asiguraţii respectivi.

Personalul ajunge la CNAS şi Casa de Sănătate a Armatei

Personalul CASMTCT va fi preluat de CNAS, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi, după caz, casele de asigurări de sănătate judeţene, pe baza opţiunii individuale a personalului, cu aprobarea CNAS.
Aceleaşi instituţii vor prelua şi patrimoniul casei de asigurări a Ministerului Transporturilor.

Asistenţa psihologică

Asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se va asigura de către unităţile sanitare şi laboratoarele psihologice din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, precum şi de către unităţile certificate de Ministerul Transporturilor, care este autoritatea de stat privind siguranţa circulaţiei şi navigaţiei în domeniul medical.
Finanţarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţi. Pentru cele două spitale CFR din Bucureşti, finanţarea acestor activităţi se va face prin Ministerul Transporturilor.

Serviciile medicale

Prin ordin comun al ministrului Transporturilor şi al ministrului Sănătăţii, se vor stabili:
- funcţiile pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/ sau psihologică
- funcţiile pentru care este obligatoriu controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu
- condiţiile în care personalul este considerat apt medical şi/ sau psihologic
- baremurile de sănătate
- examinările şi probele necesare în vederea obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi/ sau psihologică
- periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice
- înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din cadrul Spitalului Clinic CF Nr. 1 Witting Bucureşti şi a comisiilor care eliberează avizele medicale şi/ sau psihologice
- criteriile şi condiţiile de certificare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în care funcţionează aceste comisii.

Back To Top