Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Curtea-ConstitutionalaCurtea Constituţională a decis că este neconstituţional articolul din legea reformei în domeniul sănătăţii referitor la stabilirea unei contribuţii lunare a persoanei asigurate cumulată cu cea datorată veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, drepturi de proprietate. Curtea a judecat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin.(2) lit.e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Conform articolului 257 din legea 95/2006, contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
b)veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
d) indemnizaţiilor de şomaj;
e)veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

„Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandra Cristina Pană în Dosarul nr.74649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 257 alin.(2) lit.e) din Legea 95/2006 sunt neconstituţionale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuţii cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi din alte venituri care se supun impozitului pe venit", a informat, marţi, CC, relatează Mediafax.

Back To Top