Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Clasa-pregatitoareClasa pregătitoare rămâne în învăţământul primar şi poate fi organizată atât în spaţiile şcolilor, cât şi în incinta grădiniţelor. Înscrierile pentru anul şcolar 2013-2014 urmează să înceapă la 2 aprilie. Sâmbătă, Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică două proiecte legislative pentru înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I.

Proiectele de metodologie pentru înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar următor şi calendarul înscrierilor au fost lansate în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, până la 24 martie. CLICK PENTRU A VEDEA PROIECTELE.

Fiecare unitate de învăţământ va pune la dispoziţia părinţilor informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii clasei pregătitoare (în spaţiul şcolilor sau a grădiniţelor), la posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală", la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar etc, titrează realitatea.net.

Reprezentanţii Ministerul Educaţiei precizează că nu sunt diferenţe între clasele pregătitoare organizate în şcoli şi cele din incinta grădiniţelor.

CUM SE FACE ÎNSCRIEREA ÎN CLASELE PRIMARE

Clasa pregătitoare. Pentru anul şcolar 2013-2014, se vor putea înscrie copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv, dar şi, la solicitarea părinţilor, cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Clasa I. Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare. De asemenea, la solicitarea părinţilor, în clasa I vor putea fi înscrişi copiii care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Unde să-ţi înscrii copilul. Părintele va putea opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie (în această situaţie, copilul este automat înscris) sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie (în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare).

NOU: REZERVAREA LOCULUI ÎN CIRCUMSCRIPŢIE. Părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care a făcut opţiunea.

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare, la şcoala de circumscripţie, vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează, copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile prezentei metodologii. Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţa dintre numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripţia şcolară a unei unităţi de învăţământ există 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregătitoare, atunci şcoala primeşte prin planul de şcolarizare 2 clase pregătitoare (50 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40)", prevede metodologia propusă de Ministerul Educaţiei.

CRITERIILE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA 0 ŞI CLASA 1

Dacă numărul cererilor de înscriere de la părinţii cu domiciliul în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale şi specifice.

Criteriile generale vor fi aplicate primele. Acestea sunt:
- copilul are un anumit tip de handicap;
- este orfan de unul sau de ambii părinţi;
- provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial;
- are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită.

Criteriile specifice vor fi aplicate după cele generale, doar dacă cele generale nu reuşesc departajarea. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi. Ele nu pot fi discriminatorii: trebuie să ţină cont că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Ministerul garantează că fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Inspectoratele Şcolare trebuie în considerare propunerile conducerilor unităţilor de învăţământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.
Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de şcolarizare al fiecărei şcoli ţine cont de numărul copiilor şi mărimea ciscumscripţiei, dar şi de capacitatea de cuprindere a şcolii: numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învăţământ la clasa pregătitoare şi la celelalte clase ale şcolii, dar şi de obligativitatea cuprinderii în şcoală a tuturor copiilor din circumscrpţia şcolară", se arată în metodologie.

NOU: Inspectoratele Şcolare pot modifica circumscripţiile şcolare dacă o unitate de învăţământ nu are capacitatea de cuprindere în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia iniţială.

CÂND SE FAC ÎNSCRIERILE ÎN CLASELE PRIMARE

Înscrierile vor avea loc în două etape.

Prima etapă este programată în perioada 2-22 aprilie (de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00, şi sâmbăta, între orele 8.00 şi 13.00), iar a doua, între 8 şi 17 mai.

La etapa a doua participă doar copiii care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio şcoală, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Şcolile sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

Actele necesare la înscriere sunt:
- cerere-tip de înscriere;
- copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
- certificatul de naaştere al copilului;
- documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul);
- documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Înscrierea se face la şcoala în care părintele doreşte să fie admis copilul. Astfel, cererile-tip pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, însă pot fi completate şi online, pe un formular disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei. FORMULARUL VA FI DISPONIBIL DIN DATA DE 2 APRILIE LA ADRESA www.edu.ro, la SECŢIUNEA  "Înscriere în învățământul primar". În cazul completării online, părintele va trebui să meargă şcoala la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

În cazul învăţământului particular, înscrierea se face în prima etapă (2 - 22 aprilie), direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat.
„Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul şcolii dorite. Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (8 - 17 mai)", explică ministerul.

SURSE DE INFOMARE DESPRE ÎNSCRIEREA ÎN CLASELE PRIMARE

Părinţii îşi pot lua informaţii privind înscrierile în ciclul primar din patru surse:

- INTERNETUL. Inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învăţământul primar 2013, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învăţământul primar 2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.

- ŞCOLILE. A doua sursă de informare sunt şcolile, cu ocazia unui eveniment denumit „Ziua porţilor deschise". Astfel, fiecare unitate de învăţământ în care există clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie - 7 aprilie. Părinții şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

- GRĂDINIŢELE. În perioada 1-12 aprilie, vor fi organizate întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor ai căror copii se află în grădinţă şi care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 - 2014.

- TELVERDE. Numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru judeţ (de pildă Arad - 257).

Back To Top