Categorie: Actual

dspphDirecţiile de sănătate publică judeţene se reorganizează în opt autorităţi regionale, având în subordine 34 de oficii judeţene de sănătate publică, iar serviciile judeţene de ambulanţă, în opt servicii regionale, cu 33 de staţii regionale, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii (MS).

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică, vineri seara, un proiect de hotărâre de guvern privind reorganizarea instituţiei. Scopul oprincipal al restructurării organizatorice din Sănătate este întărirea capacităţii administrative a Ministerului de resort. Proiectul de act normativ este în dezbatere publică până la 15 aprilie.

Noile structurie au rolurile de:
- a asigura coerenţa instituţională
- a eficientiza adoptarea operativă a deciziilor în Sănătate
- a face mai eficient mecanismul de control şi inspecţie
- a ajuta implementarea în timp scurt a Strategiei Naţionale de Sănătate Publică, pentru a creşte calitatea serviciilor medicale acordate pacienţilor şi, implicit, gradul de satisfacţie al acestora faţă de modul în care funcţioneaza sistemul public de sănătate.

Schimbările urmăresc micşorarea numărului maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului. „Numărul maxim de posturi este de 255, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. În numărul maxim de posturi sunt incluse şi posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat", prevede proiectul, numărul maxim de posturi fiind, în prezent, de 290, după cum se precizează în nota de fundamentare.

Restructurarea şi reorganizarea se vor face prin:
- micşorarea birocraţiei
- apropierea sistemului de cetăţean,
- profesionalizarea managementului
- întărirea controlului la nivel local
- translatarea unor activităţi către autorităţile locale, accentuându-se descentralizarea sistemului.

În opinia ministrului Sănătăţii, reforma înseamnă implicarea mai puternică a factorilor de pe plan local în sistem, controlul costurilor şi echilibrul financiar necesar, dar şi reproiectarea componentelor de bază ale sistemului.

IATĂ NOUTĂŢILE

În subordinea MS vor funcţiona:

- opt autoritaţi regionale de sănătate publică,
- opt servicii regionale de ambulanţă,
- Agenţia Naţională de Programe de Sănătate care se va ocupa de realizarea programelor de sănătate, elaborarea lor, stabilirea bugetului, coordonarea şi intervenţia ori de câte ori este nevoie ca programele să se desfăşoare în condiţii normale, fără sincope.
- Agenţia Naţională de Infrastructură Sanitară, Dispozitive Medicale şi Achiziţii Centralizate
- instituţii publice care vor fi înfiinţate prin hotarâre a Guvernului.

Direcţiile de sănătate publică judeţene se reorganizează în:

- opt autorităţi regionale de sănătate publică,
- servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi în subordinea cărora funcţionează 34 de oficii judeţene de sănătate publică
- alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

Reorganizarea se face prin Hotărâre a Guvernului, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Serviciile judeţene de ambulanţă, care funcţionează tot în subordinea directă a MS, se reorganizează în opt servicii regionale de ambulanţă, structuri cu personalitate juridică şi în subordinea cărora funcţionează 33 de staţii judeţene de ambulanţă.
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABI), acesta îşi păstrează organizarea actuală şi devine Serviciul Regional de Ambulanţă Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că desfiinţarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a caselor de asigurări de sănătate publică judeţene va aduce economii la buget, de aproximativ 50 milioane de euro, bani care vor rămâne în sistem. „Cu cât se întârzie mai mult aşezarea noilor structuri cu atât se vor diminua economiile preconizate, care sunt calculate la nivelul anului 2013", a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Vor fi disponibilizări

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas au declarat că vor solicita Ministerului Sănătăţii semnarea unui acord care să garanteze că reorganizarea direcţiilor de sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate publică judeţene se va face cu consultarea federaţiei şi că economiile obţinute vor fi redistribuite în sistem. În casele de asigurări de sănătate şi în direcţiile de sănătate publică judeţene lucrează în prezent aproximativ 8.000 de persoane.
„Din punct de vedere a resurselor umane, o parte din personalul DSP-urilor se va transfera la consiliile judeţene, o parte rămâne la autoritatea regională şi o parte din personalul calificat va putea fi absorbit de către spitale şi cabinetele medicale. Foarte puţine persoane vor fi disponibilizate, dar cu acordarea tuturor drepturilor cuvenite", a spus Eugen Nicolăescu într-o conferinţa de presă

În zilele viitoare, se va pune în dezbatere publică şi proiectul de act normativ care vizează reorganizarea caselor de asigurări de sănătate, dar şi dezbateri publice cu asociaţiile profesionale, organizaţiile de pacienţi, sindicatele şi mediul de afaceri privind schimbările propuse.

Back To Top