Categorie: Actual

divortDeja, pentru mulţi dintre ploieşteni divorţul amiabil nu mai este „rentabil", pentru că a ajuns să fie mai ieftină despărţirea legală în faţa instanţei. Procedura de divorţ pe cale administrativă costă 500 de lei.

Dacă sunteţi ploieşteni şi doriţi să divorţaţi pe cale amiabilă, la notar, pregătiţi-vă buzunarele! În loc de 115 lei, plătiţi, pentru divorţul pe cale administrativă, 500 de lei, potrivit unei Hotărâri de Consiliu Local. Banii încasaţi pe această cale intră în bugetul local al oraşului şi trebuie plătită Finanţele Locale Ploieşti.
Decizia a fost justificată de o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care prevede că „taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare".

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ

- Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către soţi în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de Primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

- În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că:
        - sunt de acord cu desfacerea căsătoriei,
        - nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi
        - niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie
        - nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

- În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere adresa ultimei locuinţe comune şi numele pe care urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

- Acte necesare:

        - CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINALE ŞI COPII XEROX. În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească condiţiile de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi
Tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt. La cererea de divorţ se anexează şi traducerea legalizată a certificatului de naştere.
       - ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ŞI COPII XEROX.
       - Cererea de divorţ – formular tip.
       - Două dosare cu şină.

- În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdo-mute, a unui interpret.
- De la data înregistrării cererii, se acordă un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala retragere a acesteia.
- După expirarea acestui termen, dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei, se prezintă, împreună pentru completarea declaraţiei de menţinere a cererii privind desfacerea căsătoriei.

Back To Top