Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri internaționale

În urma articolului publicat săptămâna trecută în Actualitatea PH numit „Prinţesa Cornelia Sturdza va candida pentru europarlamentare”, pe adresa redacţiei au sosit mai multe puncte de vedere pe care ne vedem obligaţi să vi le prezentăm. Adresele de e-mail au fost asaltate de reacţii ale părţilor implicate în articolul gen „interviu-naraţiune” al publicaţiei noastre, în care Cornelia Sturdza (Gheorghiu) a făcut declaraţii incendiare la adresa fostului său soţ, Prinţul Paltin Sturdza, dar şi a altor rude apropiate ale acestuia, dintre care îl amintim aici pe Gelu Voican Voiculescu, vărul său.

Între persoanele amintite, reporterul nostru din Spania, Alexandru Petrescu, şi redacţia noastră s-a creat o corespondenţă imposibil de reprodus în integralitatea ei în paginile „Actualităţii prahovene”, strict din motive de spaţiu. Menţionăm că am avut toată grija ca părţile implicate în articol să intre în posesia tuturor informaţiilor şi să cunoască conţinutul tuturor mesajelor pe care le-am recepţionat în intervalul 13-15 aprilie 2009. Cu acordul acestora, în special al celor doi (ex-)soţi, Paltin Leon Sturdza şi Cornelia Sturdza (Gheorghiu), vom publica în această pagină episoade din corespondenţa purtată în intervalul menţionat.

Mai mult, înainte de a hotărî asupra formei lor finale, le-am trimis celor implicaţi textele pe care le-au semnat, pentru o nouă vizualizare, după ce am operat unele corecturi necesare.
Am renunţat la anexarea celor două fotografii reprezentând diplomele de Master obţinute de Cornelia Sturdza în cadrul unor universităţi din SUA, la care aceasta se referă într-unul dintre mesajele sale, întrucât Paltin Sturdza le-a recunoscut autenticitatea.
Prinţul Paltin Sturdza este întru totul de acord cu cele menţionate de Gelu Voican Voiculescu în articolul său.
Michael Andrew, fiul lui Paltin şi al Corneliei, precizează, într-o scurtă intervenţie, că nu se teme de Gelu Voican, cum rezultă din articolul publicat în ediţia precedentă. Dimpotrivă, „nu există discordie în familie. (...) Am rezolvat această chestiune cu Gelu. Nu am nimic de a face cu acest articol.”
În ceea ce o priveşte pe Cornelia Sturdza (Gheorghiu), aceasta a hotărât, „cu regret”, să renunţe la orice poziţie oficială în Spania şi la candidatura sa pentru europarlamentare şi să plece definitiv în SUA.

Stimată Redacţie,
Vă rog să publicaţi răspunsul meu la articolul apărut în revista dumneavoastră:
România este un stat de drept, comunitar, care nu se mai conduce azi după legile şi metodele de constrângere ale regimului comunist.
Libertatea de opinie, libertatea cuvântului şi libertatea presei sunt drepturi fundamentale garantate atât de Constituţia României, cât şi prin Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, din care România face parte.

În consecinţă, îmi exprim regretul meu pentru echivocurile din articolul publicat de dumneavoastră şi de care dumneavoastră nu sunteţi responsabili, de vreme ce cenzura este interzisă în România, un stat democratic de drept, comunitar.
Eram in State Unite ale Americii când preşedintele Obama a ţinut un discurs celebru despre Problemele Rasiale în America, şi, cu toate că el nu era deloc de acord cu ideile Pastorului Wright, i-a corectat echivocurile, nu l-a condamnat sau ameninţat cu închisoarea sau cu procesul şi a menţinut o atitudine demnă faţă de preotul care l-a cununat şi i-a botezat copiii, chiar dacă acesta avea opinii diferite.

Libertatea de opinie este un drept constituţional.
Sunt cetăţean american. În privinţa divorţului şi a dreptului de a folosi numele de căsătorie, acesta (numele - n.a) se află in litigiu, deoarece, în noiembrie 2008, am înaintat Judecătoriei Sectorului 3 o cererea de anulare şi se aşteaptă rejudecarea procesului, iar numele se va schimba numai după o nouă sentinţă obţinută şi în prezenţa avocatului meu, nu numai a unei singure părţi, procedură care a încălcat principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor comunitari şi drepturile femeii într-un stat democratic.
Dreptul de apel este un drept constituţional, conform Constituţiei României, Articolul 52:
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.
Anexez cele două diplome de Master obţinute în Statele Unite ale Americii, de la Florida State University şi University of Pennsylvania, luate în prezenţa soţului meu, Paltin Sturdza, care a beneficiat şi dânsul, şi prin munca şi salariul meu, la obţinerea diplomei sale de la Florida State University. (14.04.2009, 5,08 P.M.)

Cu stimă,
Cornelia Sturdza

"Cum libertatea cuvântului şi libertatea presei sunt două drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, v-aş ruga să transmiteţi redacţiei o notă exprimând regretul meu pentru echivocurile din articol.
Îmi pare rău de neînţelegerile intervenite în comunicare şi dificultatea situaţiei mele personale în România şi nu doresc să vă cauzez neplăceri. Aş dori să nu se mai facă nicio aluzie la situaţia mea. Renunţ la orice poziţie oficială în Spania şi la candidatura mea pentru europarlamentare despre care v-am menţionat că era mai mult simbolică. Sunt cetăţean american şi voi pleca definitiv în Statele Unite ale Americii. (14.04. 2009, 2,59 A.M.)

Cu regret, Cornelia  

Între impostura princiară şi grotescul candidaturii simbolice
Nu pot decât să deplâng publicarea, la 11 aprilie 2009, a unui articol denigrator care, în opinia mea, nu concordă cu ţinuta unui hebdomadar de prestigiul Actualităţii prahovene. Lăsând la o parte o serie de acuzaţii aberante la adresa mea, se maculează nemeritat numele familiei bunicii mele materne - o veche stirpe boierească - STURDZA - care a dat Moldovei doi domnitori şi un caimacam, precum şi numeroşi dregători, miniştri, chiar prim-miniştri etc.
Rămâne de mirare cum autorul articolului - corespondentul Actualităţii prahovene de la Madrid - a putut cauţiona alegaţiile unei pretinse prinţese, pe deasupra şi candidată imaginară la alegerile europarlamentare, care, profitând de facilităţile Internetului, abuzează iresponsabil de încrederea publicului.

O elementară precauţie jurnalistică l-ar fi obligat la o minimă verificare, mai ales, când ştia că era vorba de versiunea partizană a unei femei divorţate care, după ce se amăgise a fi o închipuită prinţesă Sturdza, s-a văzut deodată redusă la postura plebee de madam' Gheorghiu... Pe lângă înverşunarea subiectivă - ca să folosesc un eufemism elegant - împotriva fostului ei bărbat, vărul meu secundar Paltin Sturdza, graţie unui contorsionat efect de consecinţă, m-am trezit şi eu copleşit de această revărsare sordidă de patimi... Probabil că în dorinţa de publicitate „electorală" se simţea tentată să paraziteze notorietatea altora.

Mai grav este că - în incoerenţa generalizată a textului - cititorul prahovean, perfect neutru, nu mai poate distinge când vorbeşte autorul semnatar, când este citată „prinţesa" ultragiată; ba chiar se pun pe seama fiului acesteia o serie de aserţiuni veninoase. Confuzia este deplină, discursul având, însă, un haz intrinsec de toată nostimada, fiindcă, în ciuda pretenţiilor şi ifoselor princiare, nu asistăm decât la izbucnirile unei precupeţe furioase... Oricine îşi dă imediat seama că viaţa trăită alături de vărul meu nu a ridicat-o din condiţia nefericită a unei persoane complexată de originea sa obscură. Aflată într-o perpetuă criză de identitate, această biată închipuită trăieşte în cea mai desăvârşită irealitate...

Mă întreb, totuşi, cum de semnatarul articolului nu şi-a dat seama de starea precară a interlocutoarei sale, care oscilează între alienare şi impostură. Delirul, incontinenţa verbală şi incoerenţa se vedeau de la o poştă...
Cât despre cele susţinute în legătura cu persoana mea, o elementară demnitate mă obligă să nu mă cobor la dezbaterea, punct cu punct, a celor afirmate, când insidios, când aberant, în toată această însăilare confuză. Oricum, ele nu ajung la înălţimea dispreţului meu: atunci când un câine te latră, nu te pui în patru labe, lătrând şi tu la el...

Până la urmă, totul a fost generat de un regretabil conflict familial, soldat cu un divorţ, situaţie care, în cele mai multe cazuri, nemulţumind una din părţi, scoate la iveală reflexe primare de lăcomie şi de invidie, axate în jurul unor josnice interese materiale. Asemenea mizerii inerente sunt exacerbate de vulgaritatea ereditară, nemaivorbind la ce excese se poate ajunge, atunci când se combină cu o închipuire necontrolată (a se vedea referinţele la Obama...), pe fondul unei labilităţi psihice, accentuată cu vârsta.
Din păcate, în cazul acestei femei infortunate, nulitatea perfectă se asociază nefast cu megalomania, având drept efect o lipsă totală de decenţă... (15.09.2009, 9,11 A.M.)
Bucureşti, 15 aprilie 2009

Gelu Voican   

Stimată Redacţie,


Vă rog să publicaţi şi acest email din 14 aprilie intitulat „Article”
trimis de Michael Sturdza mie, cu traducerea în româneşte:


„Declaraţiile din acest articol sunt inexacte, nu există discordie în familie. În ceea ce
priveşte familia, această chestiune este închisă. Am rezolvat această
situaţie cu Gelu, nu am nimic de a face cu acest articol”. M.


The article's statements are inaccurate, there is no discord between the
family. As far as the family is concerned, this matter is closed.
We resolved the situation with Gelu, I have nothing to do with this article. M. (14.04.2009, 5,33 P.M.)


Vă mulţumesc,

Prof. dr. Paltin Sturdza 

Back To Top