Categorie: Știri locale

penitenciarJurnaliștii de la incomod.ph au publicat, în premieră, Referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive privind pe oamenii de afaceri arestaţi preventiv în dosarul Păvăleanu-Alexe. Este vorba de: Ionescu Dragoş-Ioan, SC CONTI SA, Nicolae Onea, SC Coni SRL, Ţărîndă Marian-Răducu şi Ţărîndă Andrei-Costin- Asfalt Sud Expert, Soare Gheorghe şi Muşat Costin Gabriel

Anul trecut, mai multe persoane printre care Marcel Păvăleanu şi Răzvan Alexe au fost arestate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani.

REFERAT cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

Procuror............ din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti,
Analizând materialul de urmărire penală din dosarul penal cu nr. 465/P/2013, privind pe inculpaţii Enică Victoria, Păvăleanu Marcel Cristian, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ, Ştefanescu Elena Giluela, Dobre Emilia Loredana, Alexe Razvan si Popa Corneliu Ciprian,

CONSTAT:
I. În ceea ce priveşte activitatea infracţională desfăşurată de reprezentanţii S.C. NOUVELLE CONSTRUCT S.R.L. Ploieşti.
Principalii furnizori ai S.C. Nouvelle Construct S.R.L. sunt: Robyko Last Promo SRL, Vialis Edil SRL, Betonexpert SRL, Klij Prestige SRL, Adrosian Transport SRL, Alex Design SRL, Narsam Invest SRL, Kadok Interprest SRL, Delta ACM 93 SRL.
Principalii clienţi pentru care au fost emise facturi au fost: S.C. Vialis Edil S.R.L., S.C. Delta ACM 93 SRL, Administraţia Parcului Memorial Constantin Stere Bucov, Ana Mana Pop Invest SRL, Betonexpert SRL, Klij Prestige SRL, Pegamont SRL, Utilrep Serv SRL, Adrosian Transport SRL, Rosal Grup SRL, etc.
În perioada iunie 2011 – mai 2013, S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a inregistrat achiziţii in suma totala de 4.234.535 lei şi a dedus TVA în sumă de 819.587 lei de la şase societăţi cu un comportament fiscal inadecvat, cu administratori cetăţeni străini, care nu funcţioneaza la sediile sociale declarate, care nu au declarat şi achitat impozite către bugetul de stat şi nu au avut personal angajat şi nici baza materială pentru a putea susţine prestările de servicii si livrările de bunuri înscrise în facturi înregistrate în evidenţa contabilă de S.C. Nouvelle Construct S.R.L., astfel

a) Referitor la S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L.
În perioada aprilie 2012 – martie 2013 S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a declarat achiziţii de la S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. în suma totala de 2.251.124 lei (1.815.423 lei valoare fără TVA) şi a dedus TVA în suma de 435.701 lei.

b) Referitor la S.C. Kadok Interprest S.R.L.
În perioada decembrie 2012 – mai 2013 societatea verificată a declarat şi a înregistrat în contabilitate achiziţii de la S.C. Kadok Interprest S.R.L. in valoare totala de 696.992 lei (562.090 lei valoare fără TVA) şi a dedus T.V.A. în suma de 134.902 lei..

c) Referitor la S.C. Radu Motors S.R.L.
In semestrul II 2011, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a declarat achiziţii de la S.C. Radu Motors S.R.L. în suma totală de 425.903 lei (343.470 lei valoare fără TVA) şi a dedus T.V.A în suma de 82.433 lei, sume înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii verificate.

d) Referitor la S.C. Alex Design S.R.L.
În perioada decembrie 2011 – mai 2012, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a declarat achiziţii de la S.C. Alex Design S.R.L. în suma totală de 273.768 lei (220.781lei valoare fără TVA) şi a dedus T.V.A. în suma de52.987 lei.

e) Referitor la S.C. Narsam Invest S.R.L.
În perioada aprilie 2013 – mai 2013, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a declarat achiziţii de la S.C. Narsam Invest S.R.L. în suma totală de 506.823 lei (408.728 lei valoare fără TVA) şi T.V.A. în suma de 98.095 lei, sume inregistrate in evidenta contabila.
f) Referitor la S.C. Kult Premium Design S.R.L.
În luna iunie 2011, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a înregistrat şi declarat achiziţii de la S.C. Kult Premium Design S.R.L. în suma totala de 79.926 lei (64.457 lei valoare fără TVA şi TVA aferentă în suma de 15.469 lei)
Prin introducerea în circuitul contabil al societăţii S.C. Nouvelle Construct S.R.L. Ploieşti, a unor furnizori de bunuri/servicii cu comportament tip fantomă care în realitate nu aveau capabilitatea logistică şi umană de a susţine operaţiunile economice ce făceau obiectul contractelor comerciale încheiate în acest sens, s-a creat mărirea „ artificială,, a cheltuielilor şi implicit scăderea bazei impozabile denaturând astfel TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului statului, aspecte ce au condus Ia prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totala de 1.458.640 lei, reprezentând impozit pe profit- 561.018 lei, şi taxa pe valoarea adaugată TVA de 897.622 lei.

II. în ceea ce priveşte activitatea infracţională desfăşurată de reprezentanţii

S.C. VIA STAR NEW CORPORATION S.R.L. Bucov .
Principalele activităţi desfăşurate de S.C. Via Star New Corporation S.R.L. au constat în: lucrări de întreţinere şi asfaltare a drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de montaj pavele şi borduri, lucrări de întreţinere curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă, lucrări de pregatirea drumurilor pentru sezonul de şi la ieşirea din iarnă, etc.
Principalii clienţi pentru care au fost emise facturi au fost: S.C. Ness Proiect Europe S.R.L., S.C. Asfalt Sud Expert S.R.L., Consiliul Judeţean Prahova, Primaria Comunei Bucov, Primăria Oraşului Buşteni, S.C. Drumuri şi Poduri Prahova, etc.
Via Star New Corporation S.R.L., a declarat şi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de bunuri şi servicii în valoare totală de 7.646.491,55 lei (6.166.525,45 lei baza de calcul + 1.479.966,11 lei TVA dedusă) de la S.C. S&S Wizard Advertising S.R.L., S.C. Kadok Interprest S.R.L., respectiv S.C. PM Agromar S.R.L., societăţi care au un comportament fiscal inadecvat, nu
funcţionează la sediile declarate, nu au declarat şi nu au achitat impozite la bugetul de stat:

a) Referitor la S.C. S&S Wizard Advertising S.R.L.,
În perioada iulie 2012 – iunie 2013, S.C. Via Star New Corporation S.R.L. a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 16 facturi, având înscris la rubrica furnizor societatea S&S Wizard Advertising S.R.L., în valoare totală de 7.309.559,43 lei, din care TVA în suma de 1.414.753,44 lei, respectiv 5.853.305,99 lei contravaloare prestări servicii şi 41.500 lei contravaloare materii prime (pietriş şi nisip),

b) Referitor la S.C. Kadok Interprest S.R.L.,
În luna noiembrie 2012 societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat achiziţii în valoare totală de 300.000 lei din care TVA de 58.065 lei de la S.C. Kadok Interprest S.R.L.

c) Referitor la S.C. PM Agromar S.R.L.
În luna iunie 2012, societatea a înregistrat în cheltuielile cu materiile prime (cont contabil 601) suma de29.784 lei şi a dedus TVA în suma de 7.148 lei, având la bază factura nr. 220/01.06.2012 „emisă" de S.C. PM Agromar S.R.L. Bucureşti după data inactivării.

Taxa pe valoarea adaugată declarată eronat în suma de 85.336 lei a fost considerată diferenţa suplimentară conform prevederilor art. 94, alin. (3), lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
În ceea ce priveşte impozitul pe profit
Pentru perioada supusă verificării, a fost stabilită o diferenţă suplimentară de impozit pe profit în suma totala de 587.198 lei (371.491 lei pentru anul 2012 si 215.707 lei pentru intervalul ianuarie-iunie 2013).
În ceea ce priveşte TVA faţă de taxa pe valoarea adăugată de plata de 7.753 lei înregistrată de societate în perioada verificată, s-a stabilit TVA de plată în suma de 1.573.055 lei, cu o diferenţă în plus de 1.565.302 lei, ce a rezultat ca urmare a diminuării taxei pe valoarea adaugată deductibile cu suma de 1.565.302 lei,aşa cum s-a arătat mai sus.

În consecinţă, prin introducerea în circuitul contabil al societăţii S.C. Via Star New Corporation S.R.L. Bucov a unor furnizori de bunuri/servicii cu comportament tip fantomă care în realitate nu aveau capabilitatea logistică şi umană de a susţine operaţiunile economice ce făceau obiectul contractelor comerciale încheiate în acest sens, s-a creat mărirea „artificială" a cheltuielilor şi implicit scăderea bazei impozabile denaturând astfel TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului statului, aspecte ce au condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma TOTALĂ de 2.152.500 lei din care suma de 1.565.302 lei repreezintă TVA iar suma de 587.198 reprezintă impozit pe profit.

III. În ceea ce priveşte activitatea infracţională derulată de către reprezentanţii S.C. CONTI S.A. Ploieşti, s-au constatat următoarele:
Principalii beneficiari pentru lucrările de construcţii-montaj au fost instituţii publice cu care societatea are încheiate contracte de lucrări de construcţii, reparaţii, renovări, executarea de sisteme de alimentare cu apa, etc.
Integral, pe incomod.ph

Back To Top