Categorie: Știri locale

ITM Prahova a dat publicității, vineri, rezultatele unui control efectuat, inclusiv în comun cu Inspecția Muncii, la cererea inspectorului șef Dantes Nicolae Bratu, la o fabrică de textile din localitatea prahoveană Păulești. Este vorba despre verificări demarate ca urmare a apariției, în spațiul public, a unei înregistrări efectuate, se pare, în luna iunie, în care un cetățean străin, știut ca patron, își înjura și jignea angajații, după ce aceștia ceruseră să le fie plătite salariile la timp.

 

Muncă suplimentară efectuată fără respectarea prevederilor legale și neplata salariilor sunt doar câteva dintre neregulile depistate la fața locului, de inspectorii ITM. " În urma verificărilor efectuate s-a constatat că ocazional o parte dintre salariaţi au prestat activitate în zi de repaus săptămânal (sâmbăta) fără respectarea prevederilor art. 137 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat şi completat, în sensul că nu s-a acordat repaus săptămânal de 48 de ore consecutiv. De asemenea s-a constatat că au existat situaţii în care s-a prestat activitate peste programul normal de lucru stabilit de către angajator, fără că munca suplimentară să fie evidenţiată în documentele de evidenţă a timpului de muncă prezentate la control. Angajatorul nu a făcut dovada acordării drepturilor salariale tuturor salariaţilor, drepturi aferente perioadei aprilie 2017 – iunie 2017 prin semnătură pe statul de plată conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, angajatorul nu a făcut dovada informării tuturor salariaţilor cu privire la conţinutul prevederilor regulamentului intern prezentat la control, conform art. 243 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acest fapt rezultând din tabelul cu semnături de luare la cunoştinţă despre prevederile regulamentului intern", se arată în comunicatul ITM Prahova, pe acest subiect.
Angajatorului i s-a cerut să să facă dovada recalculării drepturilor salariale aferente perioadei aprilie 2017 – iunie 2017 având în vedere toate orele de muncă aşa cum au fost prestate în fapt, inclusiv activitatea desfăşurată de salariaţi în zilele de repaus săptămânal (sâmbătă) şi sporul de 100% din salariul de bază prevăzut în contractul colectiv de muncă; să facă dovada achitării integrale a drepturilor băneşti după recalculare; să consemneze în documentul de evidenţă a timpului de muncă şi în documentele de constituire şi plată a drepturilor salariale toate orele de muncă prestate în mod real de către salariaţii unităţii şi să facă dovada în acest sens; să facă dovada achitării drepturilor salariale cuvenite tuturor salariaţilor, drepturi salariale aferente perioadei aprilie 2017 – iunie 2017; să facă dovada informării tuturor salariaţilor cu privire la conţinutul prevederilor regulamentului intern prezentat la control.


PE ACEEAȘI TEMĂ:


Angajații unei fabrici din Păulești, umiliți dacă își cereau salariile. Patron: "F**k off, you f****ing peasants!"


Cazul patronului fabricii din Prahova, care își umilea angajații, în atenția premierului: "România nu este un loc fără stăpâni"


Pentru nerespectarea prevederilor legale care reglementează repausul săptămânal angajatorului i-a fost aplicată sancţiunea contravenţională a amenzii în cuantum de 2500 lei, anunță ITM Prahova.
Pe linia SSM, inspectorii consemnează că angajatorul nu a putut prezenta la control documente din care să rezulte autorizarea internă a lucrătorilor care utilizează lisa mecanică în activitatea de încărcare - descărcare, nu asigura în totalitate marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie, nu asigura vestiare corespunzătoare, separate pentru femei și bărbați.
Alte nereguli descoperite în urma verificărilor ITM:
- manometrele montate pe instalaţia de încălzire aferentă camerei cazanelor nu au prevăzute pe cadran presiunea minimă şi maximă admisă;
- camera cazanelor nu era prevăzută cu dispozitive pentru detectarea pierderilor de combustibil gazos;
- nu era semnalizat riscul de cădere, împiedicare, alunecare al lucrătorilor corespunzător diferenţei de nivel (pragul de trecere spre spaţiul destinat secţiilor, scările de acces);
- angajatorul nu a asigurat un microclimat adecvat specificului activităţii în spaţiul destinat maşinilor de călcat;
- angajatorul nu a luat măsurile necesare în vederea desfăşurării activităţii în poziţii ortostatice – aşezat şi în picioare, conform principiilor ergonomice aplicabile la activităţile desfăşurate la maşinile de cusut, respectiv la bancurile de lucru din zona intermediară fluxului de asamblare produse finite;
- nu sunt semnalizate riscurile de alunecare, în spaţiul destinat servirii mesei unde s-au luat măsuri de igienizare a pardoselii;
- pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în zona de curăţat pete şi tăiat materiale lipite, unde se folosesc substanţe specifice tehnologiei, nu s-a făcut instruirea cu prevederile din fişele de securitate ale acestora;
- rafturile din magazia de materii prime şi accesorii pe care sunt depozitate mărfurile, nu sunt asigurate împotriva răsturnării.
"Pentru neconformităţile identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au dispus măsuri de remediere, pentru prima faptă constatată fiind aplicată sancţiunea contravenţională a amenzii în cuantum de 8000 lei şi dispusă totodată oprirea din funcţiune a lisei mecanice folosită în activitatea de încărcare – descărcare până la remedierea deficienţelor", mai anunță ITM Prahova.
"Unul din principalele obiective ale Inspecţiei Muncii este menţinerea unui echilibru între angajaţi şi angajator şi toleranţă zero pentru abateri de la conduita corectă bazată pe respect şi legalitate în relațiile de muncă. Întotdeauna Inspecţia Muncii a militat pentru un mediu concurențial corect, adaptat nevoilor pieţei muncii, care, prin mecanisme şi instrumente specifice să contracareze şi autoregleze disfuncţionalităţile apărute", a declarat Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Back To Top