Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

apia phAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova a anunţat că de la 1 martie începe vizarea carnetelor rentierilor agricoli, procedură obligatorie pentru obţinerea rentelor aferente anului 2017. Instituţia precizează, într-un comunicat de presă transmis astăzi, care sunt criteriile care trebuie respectate de către beneficiari.

"În perioada 01 martie - 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform prevederilor Ordinului ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 1.272/ 26.503/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI «Renta viageră agricolă» din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Documente necesare a fi prezentate în vederea obţinerii vizei anuale sunt:
-        carnetul de rentier agricol;
-        actul de identitate în original;
-        document coordonate bancare (opţional);
-        contract/ e de arendare existente la dosar;
-        contract/ e de vânzare – cumpărare, dacă este cazul", se arată în comunicatul APIA Prahova.

"Vizarea carnetului de rentier este posibilă numai cu îndeplinirea art. 7 din Legea nr. 247/ 2005 Titlul XI privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare (Contractele de arendare trebuie să îndeplinească condiţia de continuitate pentru întreg anul calendaristic 2017).

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, acesta trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezentare/ curatelă).

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare: actul de identitate în original şi în copie; procura specială/ autentificată/ curatelă, în original şi în copie.

Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor", se mai arată în comunicat.

"În cazul în care deţineţi documente care fac obiectul acordării rentei viagera agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2017, este necesar să depuneţi o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/ recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2017.

În cazul în care aţi depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic.

Pentru detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0244.410.877", au mai precizat reprezentanţii instituţiei.

Back To Top