Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Bilanțul pe 2017 prezentat de conducerea Gărzii de Mediu Prahova, în cadrul Colegiului Prefectural, arată că mai multe societăți din județ au fost sancționate, pe parcursul anului trecut, pentru poluarea provocată. Pe lângă amenzile aplicate, GM Prahova a emis și 10 dispoziții de suspendare a activității, precum și cinci propuneri de suspendare a autorizațiilor sau acordurilor de mediu. Rezultatul? Îl știți... sau, mai bine zis, îl mirosiți periodic.

 

Garda de Mediu Prahova a aplicat, în 2017, 68 de amenzi pentru poluare, în valoare de 2.059.200 de lei. Companiile vizate sunt societăți mari și foarte mari, dar gradul de încasare este jenant. Din total, potrivit documentului citat, suma plătită până acum se ridică la numai 596.650 de lei. 

Bilanțul instituției este completat și cu "exemple semnificative" de poluatori sancționați, reprezentanții Gărzii de Mediu consemnând și problemele identificate la fiecare în parte:

SC Grup Salubrizare Urbană SA, sucursala Sinaia - amendă contravenţională în valoare de 30.000 lei, conform art. 96, alin 2, pct 1 din OUG 195/2005  pentru depozitarea  deşeurilor menajere în locuri nepermise; s-a dispus sistarea activităţii până la obţinerea autorizaţiei de mediu;

SC Rosal Grup SA, punct de lucru Ploieşti  - amendă contravenţională în valoare de  40.000 lei, conform art. 61, alin1, lit a din L. 211/2011  ca urmare a depozitării de deşeuri din construcţii şi demolări, în amestec cu pământ în locuri nepermise;

SC Bulrom Gas Impex SRL - amendă contravenţională în valoare de 50.000 lei, conform art. 24, alin 1, lit. d din L 59/2016  deoarece raportul de securitate nu a făcut referire la solicitările formulate de autorităţile competente;

SC Rompetrol Rafinare SA – punct de lucru Rafinăria VEGA Ploieşti –  4 amenzi din care  –  1 amendă în valoare de 50.000 lei conform art. 96, alin 3, pct 1din OUG 195/2005 deoarece nu a realizat în totalitate şi la termen măsura trasată la controlul anterior; 1 amendă în valoare de 30.000 conform art. 24, alin 1, lit c din L.59/2016 deoarece societatea nu a actualizat notificarea cu cantităţile de reziduuri petroliere depozitate în batalurile existente pe amplasament; 1 amendă în valoare de 50.000 lei conform art. 73, alin1, lit e, din l 278/2013 pentru depăşirea valorii limită a indicatorului hidrogen sulfurat faţă de valoarea prevăzută de STAS 12574/87; 1 amendă în valoare de 100.000 lei conform art. 73, alin 1 , lit e, din L 278/2013 privind emisiile industriale pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu - s-a propus suspendarea actului de reglementare;

SC Eco Burn SRL Brazi – 3 amenzi contravenţionale din care: 1 amendă în valoare de 40.000 lei, confom art. 61, alin 1, lit a din Legea nr. 211/2011pentru depozitarea de deşeuri colectate în spaţii neautorizate, 1 amendă în valoare de 15.000 lei conform art. 79, alin2, lit b din L 104/2011 pentru neluarea tuturor măsurilor care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă; 1 amendă în valoare de 50 000 lei, confom art. 73, alin 1, lit c din L 278/2013 deoarece societatea nu a efectuat măsurători pentru indicatorii metale grele, furani şi dioxine pentru semestrul I 2017;

SC Unilever România SA Ploiești– 2 amenzi contravenţionale din care 1 amendă în valoare de 15 000 lei conform art. 79, alin2, lit b din L 104/2011 pentru neluarea tuturor măsurilor care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă ( depăşirea valori limta pentru indicatorul NO2 faţă de valoarea limita impusă în actul de reglementare şi 1 amendă contravenţionala în valoare de   60.000 lei în conformitate cu art. 73, alin 1, lit d din L 278/2013 pentru lipsă autorizaţie integrată de mediu pentru desfăşurarea activităţii de fabricare a detergenţilor; totodată s-a dispus încetarea activităţii până la obţinerea actului de reglementare;

SC Systems Of Ecologycal Solution SRL Brăneşti, jud. Ilfov- punct de lucru Parc Industrial Brazi – 1 amendă în valoare de 100.000 lei, confom art. 96, alin3, pct 1 din OUG 195/2005 pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu; s-a propus suspendarea actului de reglementare;

SC Demeco SRL Bacău, punct de lucru Băicoi – 1 amendă în valoare de 100.000 lei, confom art. 96, alin3, pct 1 din OUG 195/2005 pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu; s-a propus suspendarea actului de reglementare;

SC Lukoil Energy Gas SRL Ploieşti – 1 amendă în valoare de  100.000 lei,  conform art.73, alin 1, lit.c, din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, ca urmare a depăşirii valorilor limită de emisie pentru indicatorul NOx;

SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti – 1 amendă în valoare de 100.000 lei conform art. 96, alin 3, pct 1 din OUG 195/2005 ca urmare a depăşirii valorilor limită pentru indicatorul hidrogen sulfurat;

SC Saint Gobain Construction SRL Bucureşti, punct de lucru Ploieşti 1 - amendă în valoare de 60.000 lei în conformitate cu art. 73, alin 1, lit d din L 278/2013 privind emisiile industriale pentru lipsă autorizaţie integrată de mediu pentru desfăşurarea activităţii de fabricare vată minerală; s-a dispus încetarea activităţii până la obţinerea actului de reglementare;

SC Yuncheng  Plate Maring SRL Ploieşti – 1 amendă în valoare de 50.000 lei conform art. 96, alin3, pct 1 din OUG 195/2005 pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu; s-a propus suspendarea actului de reglementare;

SC OMV Petrom – ASSET VII Muntenia EST Ploieşti, punct de lucru Parc 448 Drăgăneasa - 1 amendă în valoare de 50.000 lei conform art. 96, lin 3, pct 1 din OUG 195/2005 pentru nerespectarea prevederilor din actul de regementare; s-a propus suspendarea actului de reglementare.

Back To Top