Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul „Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi, Cod SMIS 127037, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare Nr. 4940/28.11.2019.

Proiectul este finanțat în cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, prioritate de investiții 8.1,Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, „Operațiunea A-Ambulatorii”.

Autoritatea de management: Ministrerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.
Valoarea totală a proiectului: 8.440.510, 73 lei, din care contribuția F.E.D.R. este 5.908.357,52 lei, fondurile alocate din bugetul național: 2.363.342,99 lei, iar contribuția cofinanțării din bugetul local este de 168.810,22 lei. Proiectul se implementează în orașul Băicoi, pe parcursul unei perioade de 25 luni, de la data semnării contractului de finanțare, respectiv, 28.11.2019 – 31.12.2021.

Obiectul general al proiectului: Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu pentru cetățenii orașului Băicoi și împrejurimi, prin dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament a Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi.

Obiective specifice ale proiectului: Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 14 cabinete medicale din structura ambulatoriului Spitalului Orășenesc Băicoi cu un număr de 114 echipamente medicale. Pe parcursul a 25 de luni.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
regio.adrmuntenia.ro facebook.com/adrsudmuntenia - www.inforegio.ro - facebook.com/inforegio.ro

Back To Top