Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Agenția Națională de Integritate a anunțat, joi, că a fost constatată starea de incompatibilitate în cazul unui medic, fost șef de secția în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, din Câmpina.

 

Persoana vizată de ANI este dr. Marilena Stroe, fost șef al Secției Psihiatrie II Acuți în cadrul Spitalului Orășenesc de Psihiatrie Voila, de la Câmpina.

Inspectorii ANI spun despre aceasta că, "în perioada 22 noiembrie 2016 – 17 ianuarie 2018, a exercitat simultan atât funcția de medic, şef al secţiei a - II - a - psihiatrie adulţi în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, cât și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22.11.2016)".

Conform articolelor de lege invocate, „funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu (...) g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, iar aceste dispoziții "sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice".

Din informarea transmisă de ANI reiese că medicul ar fi depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Back To Top