Categorie: Știri locale

Senatorul PSD de Prahova Laura Moagher a înaintat, în luna ianuarie, o propunere legislativă privind „transmiterea unui teren aflat in administrarea Ministerului Transporturilor, Inffastmcturii si Comunicatiilor §i in concesiunea Companiei Nafionale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Campina”. Demersul este necesar în vederea implementării unor proiecte de infrastructură importante pe plan local.

 

Proiectul prevede că, după preluarea de către Câmpina, terenul va fi utilizat în vederea realizării programului de investiții, iar în caz contrar, în termen de 5 ani, acesta va reveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

“Pentru a putea implementa o serie de proiecte de modemizare a infrastructurii, Primăria Municipiului Câmpina are nevoie de transferul terenurilor aferente liniei de cale ferată inoperabilă «Câmpina -Câmpinița - Telega», care traversează localitatea de la est la vest, identificate prin nr. cadastrale 27543, 27544, 27558, din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CN CF CFR S.A., în domeniul public al Municipiului Câmpina. În conformitate cu Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Câmpina 2021-2027, aceste proiecte de modemizare a infrastructurii propun construirea unei noi căi de comunicație rutieră, care va asigura inclusiv accesul și legătura între Municipiul Câmpina și localitățile limitrofe, respective Telega, Brebu și Poiana Câmpina”, a explicat parlamentarul de Prahova, în expunerea de motive.

Laura Moagher mai subliniază că, “în condițiile în care pe tronsonul de cale ferată menționat există porțiuni unde șina de cale ferată nu mai există, este acoperită în totalitate de vegetație necontrolată, iar zona aferentă fiind afectată din cauza neexploatării și neîntreținerii acestui obiectiv, devenind o zonă insalubră cu urmări asupra siguraăței cetatenilor, consider că există justificarea acestui transfer intrucât obiectivul nu mai este funcțional, linia de cale ferată fiind închisă circulației trenurilor din anul 2013 și se află într-o stare de degradare continuă, împreună cu podurile de cale ferată”.

Back To Top