Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Sindicaliștii din învățământ acuză Guvernul că încearcă să-i tragă-n piept cu câteva procente, prin Legea salarizării. Calculele lor arată că varianta de calendar pentru aplicarea majorărilor salariale propus de Executiv, alta decât cea din programul de guvernare, este în dezavantajul dascălilor.

 

Liderii de sindicat spun că, în actuala variantă, pierderea este de 6%. "Încălcarea Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României, în condițiile în care acesta prevede o creștere a salariilor cu 20%, începând cu data de 01 iulie 2017 și cu 30% de la data de 01 ianuarie 2018, iar în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se propune ca prima tranșă de majorare, în procent de 50%, să se acorde de la data de 01 ianuarie 2018. Această propunere înseamnă o diminuare cu 6% a majorărilor salariale și, ceea ce este mai important, provoacă în rândul salariaților din sistemul de învățământ o stare de neîncredere și suspiciune referitoare la transpunerea în practică a prevederilor viitoarei legi privind salarizarea unitară", se arată într-o informare publicată de Liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Aceștia acuză "neajunsuri, lacune și inadvertențe" și dau ca exemplu poziționarea în grila de salarizare a funcțiilor didactice, pe care o consideră "nemulțumitoare, atâta timp cât, pe o scară de la 1 la 12, coeficientul maxim de multiplicare pentru profesorul S, cu gradul didactic I, ar urma să fie în anul 2023 de 2,76 (la gradația 5), coeficient care reprezintă 0,23 din indemnizația Președintelui României. Precizăm că în Legea nr. 284/2010, aceeași funcție are coeficientul 5,36 pe o scară de la 1 la 15, ceea ce reprezintă 0,35 din indemnizația Președintelui României. Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice demonstrează faptic că învățământul nu este o prioritate națională, așa cum se clamează".

Pe lista nemulțumirilor enumerate de FSLI se mai află "propunerea anormală ca un număr apreciabil de indemnizații de conducere să fie inferioare salariilor de bază pentru funcțiile didactice de predare". De asemenea, sindicaliștii reclamă și "anomalii" în cazul salariilor propuse pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic".
Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I. solicită, printre altele, aplicarea primei tranșe de majorare de la data de 01 iulie 2017 și a celei de-a doua, începând cu data de 01 ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României. De asemenea, sindicaliștii solicită revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru funcția didactică de predare, plus remedierea anomaliilor în ceea ce privește grilele propuse pentru funcțiile de conducere, precum și pentru anumite funcții didactice auxiliare și nedidactice.
"Colegiul Național al Liderilor FSLI a hotărât, în numele membrilor de sindicat ale căror interese le reprezintă că, în situația în care Parlamentul României nu va remedia problemele semnalate, urmează să se declanșeze acțiuni legale de protest", se mai arată în comunicatul Federației conduse de Simion Hăncescu.
Acestui sindicat i s-au alăturat și colegii din celelalte două foruri reprezentative pentru învățământ. Federația "Spiru Haret" și federația sindicatelor din mediul universitar, "Alma Mater", se arată de asemenea nemulțumite de surprizele din proiectul de lege.

Back To Top