Categorie: Știri naționale

Un protocol încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public va aduce față în față elevii români și reprezentanți ai justiției, cu prilejul orelor de Educație juridică, o nouă disciplină introdusă în școli.

Protocolul va sta la baza educaţiei juridice în şcoli, iar educația juridică primită de elevi va fi adaptată "la realităţile cu care se confruntă elevii zi de zi. Conceptul de educaţie juridică în şcoli este menit să promoveze statul de drept și democrația în societate, în general, și în rândul tinerelor generații, în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori", explică reprezentanții Ministerului Justiției.
Copiii vor învăța care le sunt drepturile și obligaţiile de cetăţeni. "Printre domeniile care vor face obiectul educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar sunt: Constituția României, drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizații și relații internaționale, elemente de prevenire și combatere a corupției. Educaţia juridică în şcoli va susţine, totodată, implicarea altor parteneri ai justiției în acest demers - instituții și autorități publice cu relevanță pentru domeniul justiției, reprezentanți ai profesiilor liberale precum: avocați, notari publici, executori judecătorești, mediatori, practicieni în insolvență, precum și reprezentanți ai societății civile care sunt invitați să adere la obiectivul promovării educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar", mai precizează sursa citată.
În cadrul programului de educaţie juridică în şcoli, pe lângă partea teoretică, vor fi organizate vizite ale elevilor la Ministerul Justiției, la Ministerul Public, la sedii ale altor autorități și instituții publice cu relevanță pentru domeniul justiției, precum și la instanțe și parchete.
Foto ilustrație: bistriteanul.ro

Back To Top