Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Guvernul a aprobat, în această săptămână, o hotărâre privind procedura de constituire și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, instituții care vor contribui la îmbunătățirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerințelor mediului de afaceri și în acord cu programele europene de educație pe tot parcursul vieții.

Actul normativ aprobat de Guvern se referă și la acreditarea, evaluarea periodică, organizarea și funcționarea centrelor comunitare de învățare permanentă fac de asemenea obiectul acestei hotărâri. "Centrele pot fi înființate ca instituții publice de subordonare locală sau ca activități pe lângă o instituție de subordonare locală finanțată integral din bugetul local, cu condiția încadrării în numărul maxim de posturi al unității administrativ teritoriale, aprobat prin buget. Acestea pot fi finanțate din venituri proprii ale autorităților locale, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații, sponsorizări, taxe de participare, care sunt aprobate ca taxe speciale. Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât și de adulți, însă înființarea lor are ca principală țintă încurajarea adulților cu vârste între 25 și 64 de ani să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții, obiectivul fiind creșterea gradului de participare la astfel de activități de la 1,5% cât este în prezent, la 10% în 2020", precizează reprezentanții Executivului.
Fiecare centru va acoperi minimum patru arii de competență: management/coordonare, servicii educaționale, utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare, administrativ-financiar.
Activitatea centrelor comunitare de învățare permanentă are în vedere:
- Facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunității pe piața muncii;
- Creșterea șanselor de integrare socio-profesioală și de dezvoltare personală;
- Creșterea nivelului de educație a membrilor comunităților;
- Identificarea periodică și satisfacerea nevoilor de educație permanentă la nivelul comunității locale pentru toate categoriile: copii, tineret sau adulți;
- Oferirea de informații actualizate și complete referitoare la tipurile de servicii educaționale formale și non-formale diponibile în comunitate;
- Dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale și a competențelor sociale și profesionale.
Cei care vor lua parte la programele de vor primi adeverințe, atestate, certificate sau diplome care să ateste cunoștințele, abilitățile și calificările obținute.
"Constituirea centrelor comunitare de învățare permanentă umărește o mai bună pregătire a forței de muncă, ceea ce contribuie la sprijinirea mediului de afaceri, precum și la creșterea accesului la educație și formare profesională pe tot parcursul vieții al tuturor oamenilor, indiferent de apartenența socială, etnică, de gen, de confesiune sau de zona rezidențială", au precizat reprezentanții Guvernului.
"Pot să înfiinţez, am creat cadrul legal să înfiinţăm aceste centre comunitare şi, evident, acestea pot fi finanţate şi din bugetul local şi de la bugetul central şi din parteneriat public-privat, o dată cu finalizarea legii. Este un lucru foarte, foarte bun şi în special pentru o ţintă din programul de guvernare - reducerea abanadonului şcolar, care astăzi este la cotă maximă în UE şi pe care prin programul de guvernare ne-am angajat să îl înjumătăţim în următorii doi ani de zile", a explicat ministrul Educației, Liviu Pop.

Back To Top