Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a dispus, în urma verificărilor de la Inspectoratul General al Poliției Române, derulate în urma cazului poliţistului acuzat de agresiune sexuală, cercetarea disciplinară a 18 angajaţi ai Poliţiei Române. Printre cei vizați se numără și fostul inspector general Bogdan Despescu, dar și alte persoane cu funcții de conducere.

Corpul de Control a propus, în raportul amintit, declanșarea cercetării prealabile, în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu privire la deficiențele reținute  în cuprinsul raportului, în sarcina a 18 polițiști:

 chestorul șef de poliție D.B., fost inspector general;

chestorul de poliție V.M., împuternicit adjunct al inspectorului general;

comisarului șef de poliție Ș.M., împuternicit în funcția de director adjunct al D.G.P.M.B.;

 comisar șef de poliție C. A., șeful Sectorului 6 Poliție;

 comisar șef de poliție P. F. A., șeful Secției 22 Poliție;

 comisar șef de poliție Ș. G., șeful Serviciului de Investigații Criminale;

 comisar de poliție A. D., fost șef al Biroului Diverse și Cooperare Operativă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale;

 subcomisar de poliție C.I.I., șef Birou Control Intern din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră ;

 inspector principal de poliție P.M. din cadrul Biroului Control Intern din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră, compartimentul resurse umane;

comisar șef de poliție T. I. , șef Serviciu Resurse Umane;

comisar de poliție R.M.I., din cadrul Serviciului Resurse Umane;

inspector principal de poliție B.R. din cadrul Serviciului Resurse Umane;

 comisar șef de poliție  S. I. din cadrul Serviciului Dispecerat din D.G.P.M.B;

agent principal de poliție C. F., din cadrul Secției 22 Poliție;

agent șef principal de poliție  D. V.,  șef de schimb în cadrul Secției 22 Poliție;

 agent de poliție P. I. din cadrul Secției 22 Poliție;

 agent de poliție  P. I. din cadrul Secției 22 Poliție;

 comisar șef de poliție V. R. E.  din cadrul D.G.P.M.B.

În cazul acestuia din urmă, "deficiențele au fost reformulate, astfel încât să surprindă atât situația de fapt cât și latura intențională:

 - depășirea atribuţiilor de serviciu, prin folosirea agentului șef principal de poliție Stan Eugen ca șofer, deși acesta avea alte atribuții conform fișei postului (atribuții de agent de poliție rutieră), iar în calitate de șef serviciu nu avea drept la conducător auto, fapt ce a atras neîndeplinirea, de către agent, a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, precum și unele nemulţumiri în colectiv;

 - depășirea atribuţiilor de serviciu, prin programarea agentului șef principal de poliție Stan Eugen numai în schimburile în care lucra el, trasându-i asfel agentului, cu știință, atribuții care nu erau specifice postului ocupat, în scopul de a beneficia de serviciile de conducător auto;

 -nu și-a îndeplinit atribuţiile/îndatoririle de serviciu prin neimplicarea în identificarea problemelor comportamentale și nesolicitarea sau nepropunerea, pentru ag.șef pr. Stan Eugen, a unei evaluări psihologice având în vedere apariţia dosarului penal (a unui comportament dezadaptativ).

Corpul de Control al MAI mai recomandă, în urma verificărilor efectuate în acest caz:

> Atenționarea, în conformitate cu prevederile art. 58^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu privire la aspectele reținute în cuprinsul prezentului raport, în sarcina a 8 polițiști;

> Transmiterea unei copii a prezentului raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în referire la dosarul penal aflat în derulare;

> Inițierea demersurilor, de către DGPMB, pentru crearea unei structuri cu atribuții vizând cercetarea unor infracțiuni la viața sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani;

> Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea evitării producerii, în viitor, a unor deficiențe de genul celor prezentate, cu ocazia sesizării, efectuării cercetării la fața locului, conservării locului faptei, în special în ceea ce privește infracțiunile la viața sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani;

> Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale/semestriale, pe categorii de infracțiuni și moduri de operare, la nivelul Serviciului de investigații criminale;

> Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale referitoare la starea disciplinară, precum și pentru respectarea prevederilor Dispoziției I.G.P.R. de linie.

> Conducerea I.G.P.R. va dispune analizarea, la nivelul structurilor de specialitate, a situației operative privind infracțiunile la viața sexuală comise asupra minorilor sub vârsta de 15 ani, inclusiv în ceea ce privește existența deficiențelor referitoare la efectuarea cercetării la fața locului și va dispune măsurile necesare;

> Conducerea I.G.P.R. va dispune măsurile necesare în vederea efectuării unor analize trimestriale referitoare la starea disciplinară, precum și pentru respectarea prevederilor Dispoziției IGPR de linie;

> Conducerea D.G.P.M.B. va dispune măsurile necesare în vederea elaborării unei proceduri de sistem, în cuprinsul căreia vor fi prevăzute norme care să conducă la evitarea, pe viitor, a neregurilor identificate de Comisia de verificare referitor la aplicarea ordinului de ministru privind raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ, cu modificările și completările ulterioare;

> Inițierea demersurilor pentru modificarea ordinului de ministru privind cercetarea penală a personalului din structurile M.A.I.

Raportul complet poate fi consultat AICI.

Back To Top