Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

notarMinisterul Justiției a publicat, spre consultare publică, proiectul unui ordin care ar urma să le permită notarilor să negocieze tarifele direct cu clienții.

 

 

"Prin Adresa nr. 3458/2017 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 52250/2017, a fost transmisă Hotărârea nr. 33/31.05.2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin care se propun ministrului Justiţiei actele şi procedurile notariale pentru care onorariul notarial să se stabilească liber între notarul public şi solicitant, iar prin Adresa nr. 1546/29.03.2018 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici au fost transmise o serie de propuneri de amendarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare" se arată în referatul de aprobare care însoțește proiectul publicat de Ministerul Justiției, zilele trecute.

Documentul face referire la onorariile pentru următoarele acte şi proceduri notariale:

 • 1. Procedura autentificării:

 • a) alegerea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
 • b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
 • c) modificarea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
 • d) mandatul de incapacitate;
 • e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieţii;
 • f) renunțarea la dreptul de proprietate;
 • g) contractul de logodnă;
 • h) contractul de fiducie;
 • i) contractul de administrare;

 • î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
  j) pactul de opţiune de vânzare;
  k) pactul de opţiune de cumpărare;
  l) contractul de vânzare având ca obiect o moştenire;
  m) retractarea revocării testamentului;
  n) încheierea de respingere;
  o) contractul de comodat;
  p) contractul de închiriere;
  q) promisiunea de vânzare;
  r) actele şi procedurile care au ca obiect bunuri mobile.

 • 2. Procedura succesorală:

 • a) certificat de executor testamentar;
 • b) lichidarea pasivului succesoral;
 • c) intervenţia creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanţei;
 • d) actul de lichidare între soţul supravieţuitor şi moştenitori;
 • e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
 • f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
 • g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate şi dovezile de comunicare a acesteia;
 • h) încheierea de respingere.

 • 3. Procedura divorţului:

 • a) acordul prenatal în procedura divorţului;
 • b) actul de lichidare între foştii soţi;
 • c) încheierea de respingere la cererea de divorţ.

 • 4. Actele de dare de dată certă înscrisurilor.

 • 5. Consultații juridice în materie notarială,altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.
 • Back To Top